Ikraftträdande datum: 21 december 2019
Senast reviderad: 21 december 2019

Paymentus Corporation (gemensamt kallat ”Paymentus”, ”vi”, ”vårt” eller ”oss”) inser vikten av att skydda personuppgifter som vi kan samla in från besökare och andra personer eller enheter (”användare”, ”dig” eller ”din”) som besöker våra webbplatser eller på annat sätt tillhandahåller oss personuppgifter. Denna sekretesspolicy gäller för Paymentus insamling av personuppgifter och för din användning av webbplatsen www.paymentus.com och andra Paymentus-relaterade webbplatser, inklusive de som vi upprätthåller för våra kunder (”parter som fakturerar”), mobilapplikationer och andra applikationer, programvara, kommunikation, funktioner och tjänster (”tjänster”) som är tillgängliga på eller av alla Paymentus-domäner som ägs av oss (var och en, en ”webbplats” och gemensamt kallat ”webbplatserna”), men exklusive tjänster som uppger att de erbjuds under en annan sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy gäller även uppgifter som vi kan samla in från representanter för parter som fakturerar och från andra direkt på mässor eller genom liknande interaktioner.

Vår sekretesspolicy förklarar: (1) vilka uppgifter vi samlar in; (2) varför vi samlar in dem; (3) hur vi använder uppgifterna; (4) hur vi kan dela dem; och (5) de alternativ vi erbjuder, inklusive hur du kommer åt och tar bort uppgifter. Närmare bestämt täcker vår sekretesspolicy följande ämnen:

Bekanta dig med vår sekretesspraxis och kontakta oss om du har några frågor. Genom att använda webbplatserna betyder det du att du godkänner denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till denna sekretesspolicy ska du inte använda webbplatserna.

Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy skickar du in en begäran till privacy@paymentus.com.

När denna sekretesspolicy gäller

Vår sekretesspolicy gäller alla tjänster som erbjuds av Paymentus och dess dotterbolag, inklusive vissa Paymentus-partner och tjänster som erbjuds på andra webbplatser men utesluter tjänster som har enskilda sekretesspolicyer som inte införlivar denna sekretesspolicy.

Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som erbjuds av andra företag eller privatpersoner, inklusive den part som fakturerar dig, produkter eller webbplatser som kan visas för dig eller andra webbplatser som är länkade från våra tjänster. Vår sekretesspolicy täcker inte uppgiftspraxisen för parten som fakturerar dig, för andra företag genom vilka du kan få information eller ge upphov till betalningar till eller från parten som fakturerar dig eller andra företag och organisationer som annonserar våra tjänster och som kan använda cookies, pixeltaggar och andra tekniker för att visa och erbjuda relevanta annonser.

Webbplatsens användarvillkor

Genom att komma åt eller använda webbplatserna på något sätt samtycker du även till att vara bunden till våra användarvillkor för webbplatsen. Läs noga igenom användarvillkoren. Om du inte godkänner alla villkor som ingår i eller införlivas med hänvisning i användningsvillkoren ska du inte använda webbplatserna.

Uppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter, inklusive personuppgifter, för att tillhandahålla bättre tjänster till alla våra användare och, i fall med uppgifter vi samlar in från personer som är kopplade till våra kommersiella eller framtida kunder, för marknadsföringsändamål. Vi använder termen ”personuppgifter” för att hänvisa till alla uppgifter som identifierar eller kan användas för att identifiera dig. Vanliga exempel på personuppgifter inkluderar: fullständigt namn, e-postadress, digital identitet såsom inloggningsnamn eller användarnamn, uppgifter om din enhet och vissa metadata.

Personuppgifterna vi samlar in inkluderar, men är inte begränsade till, följande omständigheter och dataelement:

För ytterligare information om uppgifter vi samlar in kan du läsa igenom vårt Sekretessmeddelande till personer bosatta i Kalifornien.

Om du tillhandahåller oss eller våra tjänsteleverantörer personuppgifter som gäller andra personer intygar du att du har befogenheten att göra det och framställer att de kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du misstänker att dina personuppgifter har skickats till oss på ett felaktigt sätt eller för att på annat sätt utöva dina rättigheter i samband med dina personuppgifter ska du kontakta oss genom att använda informationen i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Vi erhåller personuppgifter från följande källkategorier:

Cookies & Liknande tekniker

Vi och våra partner använder olika tekniker för att samla in och lagra uppgifter när du besöker en av våra webbplatser eller använder våra mobilappar och detta kan inkludera användning av cookies eller liknande tekniker för att identifiera din webbläsare eller enhet. Vi använder också dessa tekniker för att samla in och lagra uppgifter när du interagerar med tjänster från våra partner, till exempel reklamtjänster från vår tredje parts reklam- och analyspartner Google Analytics och liknande partner.

Teknologierna vi använder för denna automatiska datainsamling kan innefatta:

Vi använder uppgifterna som samlas in från cookies och annan teknik för att förbättra din användarupplevelse och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Vi kan använda dina personuppgifter för att se vilka webbsidor du besöker på vår webbplats, hur du navigerar igenom och interagerar med vår webbplats och våra mobilappar, vilken webbplats du besökte innan du kom till vår webbplats och vart du tar vägen efter att du lämnar vår webbplats. Vi kan därefter utveckla statistik som hjälper oss att förstå hur våra besökare använder vår webbplats och mobilappar och hur vi kan förbättra dem. Vi kan också använda uppgifterna vi erhåller om dig på andra sätt som vi ger specifika varsel vid tidpunkten för insamlingen.

Hur vi använder uppgifterna vi samlar in

Vi använder dina personuppgifter på sätt som är förenliga med syftena för vilka de samlades in eller godkändes av dig och i vissa fall endast som parten som fakturerar dig tillåter, inklusive i följande syften:

För ytterligare information om hur vi använder uppgifterna vi samlar in läser du igenom vårt Sekretessmeddelande till personer bosatta i Kalifornien

Vår rättsliga grund för insamling av personuppgifter

När vi samlar in personuppgifter från dig kan vi göra det enligt följande rättsliga grunder:

 1. Ditt samtycke till sådan insamling och användning;
 2. Av nödvändighet för genomförandet av ett avtal mellan oss och dig, såsom ditt avtal att använda våra tjänster eller din begäran om tjänster;
 3. Vårt berättigade affärsintresse, inklusive men inte begränsat till följande omständigheter där insamling eller användning av personuppgifter är nödvändig för:
  • För att utföra tjänster som begärs av parten som fakturerar dig, vår kund;
  • Överföringar inom organisationen för administrativa ändamål;
  • Produktutveckling och förbättring, där behandlingen gör det möjligt för Paymentus att förbättra, ändra, anpassa eller på annat sätt förbättra våra tjänster och kommunikationer till förmån för våra användare och kunder och för att bättre förstå hur besökare interagerar med våra webbplatser;
  • Kommunikation och marknadsföring, inklusive behandling av data för direktmarknadsföringsändamål och för att avgöra effektiviteten i våra kampanjer och reklam;
  • Bedrägeriupptäckt och förebyggande;
  • Förbättring av vår cybersäkerhet, inklusive förbättring av säkerheten i vårt nätverk och informationssystem; och
  • Allmän affärsverksamhet och arbetsamhet;

Förutsatt att vi under alla omständigheter kommer att väga nödvändigheten av vår behandling för ändamålet mot dina integritets- och sekretessintressen, inklusive att ta hänsyn till dina rimliga förväntningar, effekterna av behandlingen och eventuella skyddsåtgärder som finns eller kan införas. Under alla omständigheter kommer vi att begränsa sådan behandling av vårt berättigade affärsintresse till vad som är nödvändigt för dess ändamål.

Din underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter

Ditt tillhandahållande av personuppgifter krävs för att du ska kunna använda vissa delar av våra tjänster och våra program. Om du inte tillhandahåller sådana personuppgifter kanske du inte kan komma åt och använda våra tjänster och/eller program eller delar av våra tjänster och/eller program.

Vår lagring av dina personuppgifter

Vi bestämmer lämplig lagringsperiod för personuppgifter på grundval av mängden, karaktären och känsligheten i dina personuppgifter som behandlas, den möjliga risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter och om vi kan uppnå syftena med behandlingen genom andra medel, liksom på grundval av tillämpliga rättsliga krav (såsom tillämpliga preskriptionsregler).

Efter utgången av gällande lagringsperioder kommer dina personuppgifter att tas bort. Om det finns data som vi av tekniska skäl inte kan ta bort helt från våra system kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra ytterligare användning av sådana uppgifter.

Delning av personuppgifter

Paymentus kan avslöja dina personuppgifter till parterna som fakturerar dig, kommersiella leverantörer och betrodda affärspartner för ett affärsändamål, vilket inkluderar verifiering av din identitet, för att möjliggöra vår efterlevnad av tillämplig lag och regler för betalningsnätverk när du gör en betalning eller registrerar åtkomst till dina konton, för att behandla dina betalningsinstruktioner, erbjuda dig ytterligare kanaler genom vilka du kan erhålla information om dina fakturor eller för att göra betalningar, eller för att testa eller förbättra våra tjänster. När vi avslöjar personuppgifter i dessa syften, ingår vi ett avtal som beskriver syftet och kräver att mottagaren både håller personuppgifterna konfidentiella och inte använder dem i något syfte utöver syftena som anges i avtalet. Vi kan också avslöja personuppgifter till statliga myndigheter och i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden som krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att försvara eller hävda våra rättigheter eller andras rättigheter. Om vi etablerar en ny relaterad enhet, förvärvas av eller slås samman med en annan organisation eller om i stort sett alla våra tillgångar överförs till en annan organisation är personuppgifterna om våra användare ofta en överförd affärstillgång. Om själva Paymentus eller i stort sett alla våra tillgångar förvärvas kan personuppgifter om våra användare bli en av de överförda tillgångarna.

Under de föregående tolv (12) månaderna har vi avslöjat följande personuppgiftskategorier i ett eller flera affärssyften:

Vi avslöjar dina personuppgifter i affärssyften till följande tredjepartskategorier:

Under de senaste tolv (12) månaderna har vi inte sålt några personuppgifter.

Dina rättigheter och alternativ

Du kan ha vissa rättigheter gällande dina personuppgifter i den utsträckning som lokal lagstiftning tillhandahåller. Vi ger dig tillgång till dina personuppgifter enligt tillämplig lag. Om uppgifterna är fel kommer vi att försöka ge dig sätt att uppdatera dem snabbt eller ta bort dem, såvida vi inte måste behålla uppgifterna för berättigade affärs- eller juridiska ändamål. I den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag kan du få en kopia av personuppgifterna vi har om dig. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kommer vi att vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till uppgifterna.

Tredjepartslänkar

Webbplatserna kan innehålla länkar till webbsidor som drivs av andra parter än Paymentus. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller sekretesspolicyer eller andra rutiner för sådana webbplatser. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sina egna sekretesspolicyer som användaren kommer att bli föremål för länkning till tredje partens webbplats. Paymentus rekommenderar att varje användare granskar tredje parters villkor och policyer.

Internationell överföring

Vi kan, direkt eller indirekt genom tredje parts enheter runt om i världen, behandla, lagra och överföra uppgifterna du tillhandahåller, inklusive dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Närmare bestämt kan uppgifterna och personuppgifterna vi samlar in överföras till och lagras på en plats utanför din jurisdiktion. De kan även behandlas av personal som arbetar utanför din jurisdiktion som arbetar för oss eller för en av organisationerna som beskrivs i denna sekretesspolicy i samband med aktiviteterna som beskrivs i denna sekretesspolicy. Genom att skicka dina uppgifter och personuppgifter med hjälp av webbplatserna samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och enligt denna sekretesspolicy. Vi har infört kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska rutiner för att skydda uppgifterna och personuppgifterna vi samlar in på webbplatserna.

Hur vi skyddar personuppgifter

Paymentus upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder utformade för att skydda användarens personuppgifter och andra uppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Vi använder till exempel kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder som kryptering, brandväggar och Transport Layer Security-programvara (TLS) eller hypertext transfer protocol secure (HTTPS) för att skydda personuppgifter.

Paymentus samlar in kontouppgifter för betalning eller kredit och Paymentus kommer endast att använda uppgifterna för att slutföra uppgiften för vilken kontouppgifterna erbjöds eller som annars anges i denna sekretesspolicy.

Barn

Vår webbplats är inte avsedd för barn under 16 år. Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter om besökare under 16 års ålder. Om ett barn har tillhandahållit oss personuppgifter kan en förälder eller vårdnadshavare kontakta oss för att få uppgifterna borttagna från våra register. Om du tror att vi kan ha personuppgifter från ett barn under 16 års ålder i tillämplig jurisdiktion ber vi dig att kontakta oss privacy@paymentus.com. Om vi upptäcker att vi av misstag har samlat in personuppgifter om ett barn under 16 års ålder eller motsvarande lägsta ålder beroende på jurisdiktion kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort uppgifterna så fort som möjligt.

”Spåra inte”-signaler

Paymentus spårar inte sina användare med tiden och på tredje parts webbplatser för att tillhandahålla inriktad reklam och svarar därför inte på Spåra inte-signaler (DNT). Vissa tredjepartswebbplatser spårar dock dina bläddringsaktiviteter när de tillhandahåller dig innehåll, vilket gör det möjligt för dem att anpassa innehållet de tillhandahåller dig. Om du besöker sådana webbplatser kan din webbläsare innehålla kontroller för att blockera och ta bort cookies, webbfyrar och liknande tekniker så att du kan välja bort datainsamling genom dessa tekniker.

Användning av e-post

Genom att ange en e-postadress på Paymentus-webbplatserna eller -tjänsterna samtycker du till att vi kan kontakta dig vid ändringar av denna sekretesspolicy för att tillhandahålla dig meddelanden om tjänster eller om du tillhandahåller uppgifterna annat än i samband med göra en betalning till parten som fakturerar dig för att tillhandahålla dig information om våra evenemang, inbjudningar eller relaterad utbildningsinformation.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer inte att minska dina rättigheter med avseende på uppgifter som samlas in under denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kommer att publicera eventuella ändringar av sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är väsentliga kan vi tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive, för vissa tjänster eller program, e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn).

Hur du kontaktar oss

Om du har några specifika frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss via e-post eller genom att skriva till oss på adressen nedan:

Skicka e-postmeddelanden till: privacy@paymentus.com

Skicka post till vår adress:

Paymentus Corporation
Attn: Privacy Policy Inquiry
13024 Ballantyne Corporate Place
Suite 400
Charlotte, NC 28277
USA

Sekretessmeddelande till personer bosatta i Kalifornien

Följande information tillhandahålles personer bosatta i Kalifornien för att följa Kaliforniens sekretesslag för konsumenter (California Consumer Privacy Act of 2018 (”CCPA”)) och Kaliforniens övriga sekretesslagar och utgör en del av Paymentus sekretesspolicy och resten kan granskas här. Alla termer som definieras i CCPA har samma betydelse när de används i detta meddelande.

Vad vi samlar in

Under de senaste tolv (12) månaderna har vi samlat in följande personuppgiftskategorier från konsumenter beroende på hur en konsument använder våra tjänster.

Kategori Typ av identifierare vi samlar in
A. Identifierare. För- och efternamn, postadress, unika personliga identifierare, online-identifierare, Internet Protocol address (IP-adress), e-postadress, kontonummer för fakturor som du granskar eller betalar.
B. Personuppgiftskategorier listade i Kaliforniens kundregister (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e)). Namn, underskrift, personnummer, adress, telefonnummer, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer, medicinsk eller sjukförsäkringsinformation.
D. Kommersiella uppgifter Fakturabetalningshistorik, konsumtionsuppgifter för allmännyttiga tjänster
F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet. Uppgifter om konsumentens interaktion med en webbplats, applikation eller annons.

Hur vi använder uppgifterna vi samlar in

Vi använder dina personuppgifter på sätt som är förenliga med syftena för vilka de samlades in eller godkändes av dig och i vissa fall endast som parten som fakturerar dig tillåter, inklusive i följande syften:

Kategori Syftet för insamling

Identifierare.

Personuppgiftskategorier listade i Kaliforniens kundregister (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e)).

Kommersiella uppgifter.

 • För att tillhandahålla dig tjänster;
 • För att visa, bedriva, underhålla, säkra, godkänna åtkomst till eller personanpassa våra webbplatser och tjänster och att besvara och stödja användare;
 • För att förbättra och vidareutveckla våra webbplatser och tjänster;
 • För att kommunicera med dig om dina räkningar från eller betalningsskyldigheter till parten som fakturerar dig;
 • För att göra det möjligt för betrodda affärspartner att tillhandahålla dig information om din faktura från eller betalningsskyldigheter till parten som fakturerar dig och underlätta din betalning av dessa fakturor eller skyldigheter;
 • För att utföra dataanalys och testning, inklusive analys av webbplatsaktivitet;
 • För att undersöka eventuella bedrägerier och/eller försök till att skada oss, våra användare eller kunder eller andra överträdelser av och att genomdriva användarvillkoren, våra villkor för betalningsgodkännande eller denna sekretesspolicy och för att lösa tvister;
 • För att följa alla tillämpliga lagkrav och reglerna för betalningsnätverk;
 • För att informera dig om tjänster och produkter som är tillgängliga från Paymentus och parten som fakturerar dig;
 • För att erbjuda och administrera innehåll, marknadsföring, tävlingar, enkäter, omröstningar eller andra webbplatsfunktioner;
 • För att på annat sätt uppfylla syftet för vilket uppgifterna tillhandahölls.

Internet eller annan liknande nätverksaktivitet.

 • För att godkänna åtkomst till och säkra våra webbplatser och tjänster; inklusive för att autentisera användare;
 • För att tillhandahålla dig tjänster;
 • För att erbjuda och administrera innehåll, marknadsföring, tävlingar, enkäter, omröstningar eller andra webbplatsfunktioner;
 • För att förstå och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och tjänster;
 • För att stödja andra användningar som identifierats ovan.

Särskilda rättigheter för personer bosatta i Kalifornien

Enligt Kaliforniens sekretesslag för konsumenter (California Consumer Privacy Act) har personer bosatta i Kalifornien särskilda rättigheter gällande deras personuppgifter. Detta avsnitt förklarar hur personer bosatta i Kalifornien kan utöva dessa rättigheter och beskriver deras rättigheter.

Om du är bosatt i Kalifornien och väljer att utöva dina rättigheter kan du:

 1. Skicka in en begäran via e-post till privacy@paymentus.com eller
 2. Ringa (800) 420-1663 för att lämna in din begäran.

När vi har mottagit din begäran kommer vi att bekräfta mottagandet av din förfrågan via e-post eller om du är registrerad i vår kundportal kan vi göra det med ett meddelande till dig i portalen. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till uppgifterna. I vissa fall, såsom en begäran om att ta bort personuppgifter, kan vi först separat bekräfta att du faktiskt vill att vi ska ta bort dina personuppgifter innan vi agerar enligt din begäran.

Vi kommer att besvara din begäran inom fyrtiofem (45) dagar. Om vi behöver mer tid kommer vi att informera dig om orsaken och förlängningsperioden skriftligen. Vi kommer att besvara dig skriftligen per post eller elektroniskt efter eget val.

I vissa fall kan vår förmåga att upprätthålla dessa rättigheter för dig bero på våra skyldigheter att behandla personuppgifter av säkerhets-, bedrägeribekämpningsskäl, efterlevnad av lagstadgade eller juridiska krav som listas nedan eller för att behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla dig tjänsterna du har begärt. Om så är fallet kommer vi att informera dig om specifika detaljer som svar på din begäran.

Nedan beskriver vi ytterligare specifika rättigheter som personer bosatta i Kalifornien kan ha enligt Kaliforniens sekretesslag för konsumenter (California Consumer Privacy Act).

 1. Rätt att få tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att begära att vi avslöjar viss information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna. När vi har mottagit och bekräftat din verifierbara konsumentförfrågan kommer vi att avslöja till dig:
  • Personuppgiftskategorierna vi har samlat in om dig.
  • Källkategorierna för personuppgifterna vi har samlat in om dig.
  • Vårt affärs- eller kommersiella syfte för att samla in personuppgifterna.
  • Specifika delar av personuppgifter vi har samlat in om dig.
  • Tredjepartskategorier som vi delar personuppgifterna med.
  • Specifika personuppgifter vi har avslöjat i ett affärs- eller kommersiellt syfte som identifierar personuppgiftskategorierna som vardera mottagarkategorin har erhållit om dig.
  Upplysningar som vi tillhandahåller täcker endast tolvmånadersperioden som föregår mottagandet av din begäran. Svaret vi tillhandahåller kommer också att förklara skälen till varför vi inte kan uppfylla en begäran, om tillämpligt.
 2. Rätt till dataportabilitet. Du har rätt till en ”portabel” kopia av dina personuppgifter som du har skickat in till oss. Generellt betyder detta att du har rätt att begära att vi flyttar, kopierar eller överför dina personuppgifter som lagras på våra servrar eller i vår IT-miljö till en annan tjänsteleverantörs servrar/IT-miljö.
 3. Rätt till borttagning av dina uppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort alla personuppgifter vi samlat in från dig och behållit med förbehåll för vissa undantag. När vi har mottagit och bekräftat din verifierbara konsumentförfrågan kommer vi att ta bort (och uppmana våra tjänsteleverantörer att ta bort) dina personuppgifter från våra register såvida inte något undantag gäller.

Vi kan neka din begäran om borttagning om det är nödvändigt att behålla uppgifterna för oss eller våra tjänsteleverantörer för att: