Data wejścia w życie: 21 grudnia 2019 r.
Ostatnio aktualizowane: 21 grudnia 2019 r.

Paymentus Corporation (zwana dalej łącznie „Paymentus”, „my”, „nasz” lub „nas”) zdaje sobie sprawę z wagi ochrony danych osobowych, które możemy gromadzić od odwiedzających i wszelkich innych osób lub podmiotów („użytkownicy”, „Ty” lub „Twój”), którzy odwiedzają nasze strony internetowe lub w inny sposób przekazują nam dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy gromadzenia danych przez firmę Paymentus i odnosi się do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, www.paymentus.com oraz innych stron związanych z firmą Paymentus, w tym tych, które utrzymujemy dla naszych klientów („płatników”), aplikacji mobilnych i innych aplikacji, oprogramowania, komunikacji i korespondencji, możliwości i usług („Usługi”) dostępnych na lub przez dowolną domenę najwyższego poziomu Paymentus będącą naszą własnością (każda z nich to „Strona”, a łącznie „Strony”), ale z wyłączeniem usług określających, że są oferowane w ramach innej polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy również informacji, które możemy zbierać od przedstawicieli płatników oraz od innych osób bezpośrednio na targach lub poprzez podobne interakcje.

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia: (1) jakie informacje gromadzimy; (2) dlaczego je gromadzimy; (3) jak wykorzystujemy te informacje; (4) jak możemy je udostępniać; oraz (5) oferowane przez nas możliwości wyboru, w tym sposób dostępu do informacji i ich usuwania. W szczególności, nasza Polityka prywatności obejmuje następujące tematy:

Prosimy o zapoznanie się z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności i poinformowanie nas w przypadku jakichkolwiek pytań. Korzystając ze Stron, potwierdzasz swoją akceptację niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, prosimy nie korzystać ze Stron.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o przesłanie zapytania na adres privacy@paymentus.com.

Kiedy ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Usług oferowanych przez Paymentus i jej podmioty stowarzyszone, w tym niektórych partnerów Paymentus, oraz Usług oferowanych na innych stronach, ale nie obejmuje usług, które mają odrębną politykę prywatności, która nie zawiera niniejszej Polityki prywatności.

Nasza Polityka prywatności nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym przez Twojego płatnika, produktów lub witryn, które mogą być Ci wyświetlane, lub innych witryn połączonych z naszymi Usługami. Nasza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych Twojego płatnika, innych firm, za pośrednictwem których możesz otrzymywać informacje lub inicjować płatności do lub od Twojego płatnika, lub innych firm i organizacji, które reklamują nasze Usługi, a które mogą używać plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii do obsługi i oferowania odpowiednich reklam.

Warunki korzystania z Witryny internetowej

Po uzyskaniu dostępu lub podczas korzystania ze Stron w jakikolwiek sposób użytkownik zgadza się również na przestrzeganie naszych Warunków użytkowania Witryny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania. Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich zasad i warunków zawartych lub włączonych przez odniesienie do Warunków użytkowania, prosimy nie korzystać ze Stron.

Informacje, które zbieramy

Zbieramy informacje, w tym dane osobowe, aby zapewnić lepsze usługi wszystkim naszym użytkownikom, a w przypadku informacji, które zbieramy od osób związanych z naszymi klientami komercyjnymi lub potencjalnymi klientami, w celach marketingowych. Używamy terminu „dane osobowe” w odniesieniu do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Typowe przykłady danych osobowych obejmują: pełne imię i nazwisko, adres e-mail, tożsamość cyfrową, taką jak nazwa logowania lub pesudonim, informacje o urządzeniu użytkownika oraz pewne metadane.

Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują, ale nie ograniczają się do następujących okoliczności i elementów danych:

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gromadzonych przez nas informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii.

W przypadku przekazania nam lub naszym dostawcom usług jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i przyjmuje do wiadomości, że będą one wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały nam przekazane w niewłaściwy sposób, lub aby w inny sposób skorzystać z praw związanych z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Dane osobowe uzyskujemy z następujących kategorii źródeł:

Cookies i podobne technologie

My i nasi partnerzy używamy różnych technologii do zbierania i przechowywania informacji, gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych Stron lub korzysta z naszych aplikacji mobilnych, co może obejmować użycie plików cookie lub podobnych technologii do identyfikacji przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Używamy tych technologii również do zbierania i przechowywania informacji podczas interakcji z usługami naszych partnerów, takich jak usługi reklamowe od naszego partnera reklamowego i analitycznego Google Analytics i podobnych partnerów.

Technologie, których używamy do tego automatycznego zbierania danych mogą obejmować:

Używamy informacji zebranych z plików cookie i innych technologii, aby poprawić doświadczenia użytkownika i ogólną jakość naszych usług. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby sprawdzić, które strony internetowe odwiedzasz w naszej Witrynie, w jaki sposób poruszasz się po naszej Witrynie i aplikacjach mobilnych oraz jak z nimi współpracujesz, jaką stronę internetową odwiedziłeś przed wejściem na naszą Witrynę oraz gdzie się udajesz po opuszczeniu naszej Witryny. Możemy wtedy opracować statystyki, które pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Strony i aplikacji mobilnych oraz jak je ulepszyć. Możemy również wykorzystywać informacje uzyskane o użytkowniku w inny sposób, o którym informujemy szczegółowo w momencie ich zbierania.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sposób zgodny z celami, dla których zostały one zebrane lub autoryzowane przez Ciebie, a w niektórych przypadkach tylko w sposób dozwolony przez Twojego płatnika, w tym do następujących celów:

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystywania gromadzonych przez nas informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii.

Nasza podstawa prawna do gromadzenia danych osobowych

Za każdym razem, gdy zbieramy od Ciebie dane osobowe, możemy to robić w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Twoja zgoda na takie gromadzenie i wykorzystanie danych;
 2. Z konieczności wykonania umowy między nami a użytkownikiem, takiej jak zgoda użytkownika na korzystanie z naszych Usług lub prośba użytkownika o Usługi;
 3. Nasz uzasadniony interes biznesowy, w tym między innymi następujące okoliczności, w których gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych jest niezbędne do:
  • Aby wykonać usługi zlecone przez Twojego płatnika, naszego klienta;
  • Transfery wewnątrzorganizacyjne dla celów administracyjnych;
  • Rozwój i udoskonalanie produktów, gdy przetwarzanie danych umożliwia firmie Paymentus udoskonalanie, modyfikowanie, personalizowanie lub ulepszanie w inny sposób naszych usług i komunikacji z korzyścią dla naszych użytkowników i klientów, a także lepsze zrozumienie sposobu, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z naszymi Stronami;
  • Komunikacja i marketing, w tym przetwarzanie danych dla celów marketingu bezpośredniego oraz w celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych i reklamowych;
  • Wykrywanie nadużyć finansowych i zapobieganie im;
  • Zwiększenie naszego bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym poprawa bezpieczeństwa naszej sieci i systemów informatycznych; oraz
  • Ogólne operacje biznesowe i staranność;

Pod warunkiem, że w każdym przypadku rozważymy konieczność przetwarzania danych w danym celu względem Twoich interesów związanych z prywatnością i poufnością, uwzględniając Twoje uzasadnione oczekiwania, wpływ przetwarzania danych oraz wszelkie zabezpieczenia, które zostały lub mogłyby zostać wprowadzone. W każdych okolicznościach ograniczymy takie przetwarzanie dla naszego uzasadnionego interesu biznesowego do tego, co jest niezbędne dla jego celów.

Niedopełnienie obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane w celu korzystania z niektórych części naszych usług i programów. Jeśli użytkownik nie poda takich danych osobowych, może nie mieć dostępu do naszych Usług i/lub programów lub ich części oraz nie móc z nich korzystać.

Przechowywanie przez nas Twoich danych osobowych

Określamy odpowiedni okres przechowywania danych osobowych na podstawie ilości, charakteru i wrażliwości przetwarzanych danych osobowych użytkownika, potencjalnego ryzyka szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika oraz tego, czy możemy osiągnąć cele przetwarzania za pomocą innych środków, jak również na podstawie obowiązujących wymogów prawnych (takich jak obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia).

Po upływie obowiązujących okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku danych, których z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie całkowicie usunąć z naszych systemów, zastosujemy odpowiednie środki, aby zapobiec dalszemu wykorzystywaniu takich danych.

Udostępnianie danych osobowych

Paymentus może ujawnić Twoje dane osobowe Twojemu płatnikowi, dostawcom handlowym i zaufanym partnerom biznesowym w celach biznesowych, które obejmują weryfikację Twojej tożsamości, zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i zasadami sieci płatniczej podczas dokonywania płatności lub rejestrowania dostępu do Twoich kont, przetwarzanie Twoicj dyspozycji płatniczych, oferowanie Tobie dodatkowych kanałów, za pośrednictwem których możesz otrzymywać informacje o swoich rachunkach lub dokonywać płatności, a także testowanie lub ulepszanie naszych Usług. Gdy ujawniamy dane osobowe z tych powodów, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy zachowania poufności tych danych osobowych i niewykorzystywania ich do żadnych celów poza celami określonymi w umowie. Możemy również ujawnić dane osobowe organom rządowym oraz w związku z postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub w celu obrony lub dochodzenia naszych praw lub praw innych osób. Jeśli utworzymy nowy podmiot powiązany, zostaniemy przejęci przez inną organizację lub połączymy się z nią, lub jeśli zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przeniesione do innej organizacji, dane osobowe naszych użytkowników są często przenoszone jako aktywa biznesowe. W przypadku, gdy firma Paymentus lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte, dane osobowe użytkowników mogą być jednym z przekazywanych aktywów.

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych dla jednego lub więcej celów biznesowych:

Ujawniamy dane osobowe użytkownika w celach biznesowych następującym kategoriom stron trzecich:

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych.

Twoje prawa i wybór

Użytkownik może mieć pewne prawa związane z jego danymi osobowymi, w zakresie przewidzianym przez lokalne prawo. Zapewnimy Ci dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Jeśli informacje te są błędne, staramy się zapewnić użytkownikowi możliwość ich szybkiej aktualizacji lub usunięcia, chyba że musimy zachować te informacje dla uzasadnionych celów biznesowych lub prawnych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Aby pomóc chronić Twoją prywatność i zachować bezpieczeństwo, przed udzieleniem Ci dostępu do informacji podejmiemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Linki stron trzecich

Strony mogą zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty inne niż Paymentus. Nie kontrolujemy takich stron i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, politykę prywatności lub inne praktyki stosowane na tych stronach. Te strony internetowe i usługi mogą mieć własną politykę prywatności, której użytkownik będzie podlegał po przejściu na stronę internetową osoby trzeciej. Paymentus zdecydowanie zaleca, aby każdy użytkownik zapoznał się z warunkami i polityką strony trzeciej.

Transfer międzynarodowy

Możemy, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zewnętrzne na całym świecie, przetwarzać, przechowywać i przekazywać informacje podane przez użytkownika, w tym jego dane osobowe, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. W szczególności informacje i dane osobowe, które gromadzimy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu znajdującym się poza jurysdykcją użytkownika. Mogą one być również przetwarzane przez personel działający poza Twoją jurysdykcją, który pracuje dla nas lub dla jednej z organizacji wymienionych w niniejszej Polityce prywatności w związku z działaniami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Przesyłając swoje informacje i dane osobowe za pomocą Stron, użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Wdrożyliśmy komercyjnie uzasadnione procedury techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia informacji i danych osobowych, które gromadzimy na Stronach.

Jak chronimy dane osobowe

Paymentus stosuje administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika i innych informacji przed przypadkowym, bezprawnym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Na przykład, używamy komercyjnie uzasadnionych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie, zapory sieciowe i oprogramowanie Transport Layer Security (TLS) lub bezpieczny protokół przesyłania hipertekstu (HTTPS) w celu ochrony danych osobowych.

Paymentus gromadzi informacje o koncie w celu dokonania płatności lub udzielenia kredytu, a Paymentus wykorzysta te informacje wyłącznie w celu wykonania zadania, dla którego dane konto zostało zaoferowane lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

Dzieci

Nasza strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Celowo nie gromadzimy danych osobowych osób odwiedzających stronę, które nie ukończyły 16 roku życia. Jeśli dziecko dostarczyło nam dane osobowe, rodzic lub opiekun tego dziecka może skontaktować się z nami w celu usunięcia tych informacji z naszych rejestrów. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 16 roku życia w odpowiedniej jurysdykcji, prosimy o kontakt z nami privacy@paymentus.com. Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia lub równoważnego wieku minimalnego w zależności od jurysdykcji, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji tak szybko, jak to możliwe.

Sygnały „Do Not Track”

Paymentus nie śledzi swoich użytkowników w czasie i na stronach internetowych osób trzecich w celu dostarczania ukierunkowanych reklam i dlatego nie reaguje na sygnały Do Not Track (DNT). Jednak niektóre strony internetowe osób trzecich śledzą aktywność użytkownika podczas przeglądania stron, co umożliwia im dostosowanie prezentowanych treści do potrzeb użytkownika. Jeśli odwiedzasz takie strony, Twoja przeglądarka może zawierać elementy sterujące umożliwiające blokowanie i usuwanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii, aby umożliwić Ci rezygnację z gromadzenia danych za pomocą tych technologii.

Korzystanie z poczty elektronicznej

Podając adres e-mail na Stronach lub w Usługach Paymentus, wyrażasz zgodę na to, że możemy się skontaktować z Tobą w przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności, w celu dostarczenia Ci wszelkich powiadomień związanych z Usługami lub, jeśli podałeś te informacje w sposób inny niż w związku z dokonywaniem płatności na rzecz Twojego płatnika, w celu dostarczenia Ci informacji o naszych wydarzeniach, zaproszeniach lub powiązanych informacjach edukacyjnych.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Nasza Polityka prywatności może się zmieniać od czasu do czasu. Nie ograniczymy Twoich praw w odniesieniu do informacji zebranych na podstawie niniejszej Polityki prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Będziemy publikować wszelkie zmiany w Polityce prywatności na tej stronie, a jeśli zmiany są znaczące, możemy zapewnić bardziej wyraźne powiadomienie (w tym, w przypadku niektórych usług lub programów, powiadomienie o zmianach w Polityce prywatności pocztą elektroniczną).

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek szczegółowe pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisząc do nas na poniższy adres:

Wyślij e-mail na adres: privacy@paymentus.com

Wyślij pocztę na nasz adres:

Paymentus Corporation
Attn: Privacy Policy Inquiry
13024 Ballantyne Corporate Place
Suite 400
Charlotte, NC 28277
USA.

Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii

Poniższe informacje są przekazywane mieszkańcom Kalifornii w celu zachowania zgodności z California Consumer Privacy Act of 2018 („CCPA”) oraz innymi przepisami dotyczącymi prywatności w Kalifornii i stanowią część Polityki prywatności Paymentus, której pozostała część może być przeglądana tutaj. Wszelkie terminy zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane w niniejszym obwieszczeniu.

Co zbieramy

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy od konsumentów następujące kategorie danych osobowych, w zależności od sposobu, w jaki konsument korzysta z naszych usług.

Kategoria Rodzaj gromadzonych przez nas danych identyfikacyjnych
A. Identyfikatory. Imię i nazwisko, adres pocztowy, unikatowy identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, numer konta dla rachunków, które przeglądasz lub płacisz.
B. Kategorie informacji osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, adres, numer telefonu, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej, informacje o ubezpieczeniu medycznym lub zdrowotnym.
D. Informacje handlowe Historia płatności rachunków, informacje o zużyciu usług komunalnych
F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci. Informacje na temat interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub reklamą.

Jak wykorzystujemy zebrane przez nas informacje

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sposób zgodny z celami, dla których zostały one zebrane lub autoryzowane przez Ciebie, a w niektórych przypadkach tylko w sposób dozwolony przez Twojego płatnika, w tym do następujących celów:

Kategoria Cel gromadzenia danych

Identyfikatory.

Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Informacje handlowe.

 • Aby świadczyć Tobie Usługi;
 • Aby prezentować, obsługiwać, utrzymywać, zabezpieczać, autoryzować dostęp lub personalizować nasze Strony i Usługi oraz aby odpowiadać i wspierać użytkowników;
 • Aby poprawić, ulepszyć i dalej rozwijać nasze Strony i Usługi;
 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie Twoich rachunków lub zobowiązań płatniczych wobec Twojego płatnika;
 • Aby umożliwić zaufanym partnerom biznesowym dostarczanie Tobie informacji dotyczących Twoich rachunków od lub zobowiązań płatniczych wobec Twojego płatnika oraz ułatwić Ci zapłatę tych rachunków lub zobowiązań;
 • Aby przeprowadzać analizy danych i testów, w tym analizy aktywności Witryny;
 • Aby badać możliwych oszustw i/lub prób zaszkodzenia nam, naszym użytkownikom lub klientom, a także innych naruszeń Warunków użytkowania, Warunków autoryzacji płatności lub niniejszej Polityki prywatności oraz w celu rozstrzygania sporów;
 • Aby przestrzegać wszystkie obowiązujące wymogi prawne oraz zasady sieci płatniczych;
 • Aby informować Cię o usługach i produktach dostępnych w Paymentus lub u Twojego płatnika;
 • Aby oferować i zarządzać treściami, promocjami, konkursami, ankietami, głosowaniem lub innymi funkcjami Strony;
 • Aby w inny sposób zrealizować cel, dla którego informacje zostały przekazane.

Internet lub inna podobna aktywność sieciowa.

 • Do autoryzacji dostępu i zabezpieczenia naszych Stron i Usług; w tym do uwierzytelniania użytkowników;
 • Aby świadczyć Tobie Usługi;
 • Aby oferować i zarządzać treściami, promocjami, konkursami, ankietami, głosowaniem lub innymi funkcjami Strony;
 • Aby zrozumieć i poprawić doświadczenia użytkowników naszej Strony i Usług;
 • Aby wspierać inne zastosowania określone powyżej.

Prawa szczególne dla mieszkańców Kalifornii

Zgodnie z California Consumer Privacy Act, mieszkańcy Kalifornii mają określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Ta sekcja wyjaśnia, w jaki sposób mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z tych praw i opisuje prawa Kalifornijczyków.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, który zdecyduje się skorzystać ze swoich praw, możesz:

 1. Wysłać zapytanie pocztą elektroniczną na adres privacy@paymentus.com, lub
 2. Zadzwonić pod numer (800) 420-1663, aby złożyć wniosek.

Po otrzymaniu Twojego żądania, potwierdzimy jego otrzymanie pocztą elektroniczną lub, jeśli jesteś zarejestrowany naszym portalem klienta, możemy to zrobić poprzez wiadomość skierowaną do Ciebie w portalu. Aby pomóc chronić Twoją prywatność i zachować bezpieczeństwo, możemy podjąć kroki w celu weryfikacji Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji. W niektórych przypadkach, takich jak prośba o usunięcie danych osobowych, możemy najpierw osobno potwierdzić, że użytkownik chce, abyśmy faktycznie usunęli jego dane osobowe, zanim podejmiemy działania w związku z jego prośbą.

Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu, poinformujemy Cię na piśmie o przyczynie i okresie przedłużenia. Dostarczymy naszą pisemną odpowiedź pocztą lub elektronicznie, według Twojego wyboru.

W niektórych przypadkach nasza zdolność do utrzymania tych praw może zależeć od naszych zobowiązań do przetwarzania danych osobowych ze względów bezpieczeństwa, ochrony, zapobiegania oszustwom, zgodności z wymogami regulacyjnymi lub prawnymi, wymienionymi poniżej, lub dlatego, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług, o które użytkownik poprosił. W takim przypadku poinformujemy Cię o konkretnych szczegółach w odpowiedzi na Twoją prośbę.

Poniżej przedstawiamy dalej konkretne prawa, które mieszkańcy Kalifornii mogą mieć w ramach California Consumer Privacy Act.

 1. Prawo do dostępu do swoich danych. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili mu pewne informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojego weryfikowalnego wniosku konsumenckiego, ujawnimy Tobie:
  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.
  • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.
  • Nasz cel biznesowy lub handlowy dla gromadzenia tych danych osobowych.
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe.
  • Konkretne dane osobowe, które ujawniliśmy dla celów biznesowych lub handlowych, określając kategorie danych osobowych, które każda kategoria odbiorców uzyskała na Twój temat.
  Wszelkie ujawnione przez nas informacje będą dotyczyć jedynie okresu 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie wniosku. W odpowiedzi wyjaśnimy również powody, dla których nie możemy spełnić żądania, jeśli ma to zastosowanie.
 2. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do „przenośnej” kopii swoich danych osobowych, które nam przekazał. Ogólnie oznacza to, że masz prawo zażądać, abyśmy przenieśli, skopiowali lub przekazali Twoje dane osobowe przechowywane na naszych serwerach/środowisku IT na serwery/środowisko IT innego usługodawcy.
 3. Prawo do usunięcia Twoich danych. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli wszelkie jego dane osobowe, które zebraliśmy od niego i zachowaliśmy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu weryfikowalnej prośby konsumenta, usuniemy (i skierujemy naszych usługodawców do usunięcia) dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że zastosowanie ma wyjątek.

Możemy odrzucić wniosek użytkownika o usunięcie danych, jeśli zachowanie tych informacji jest niezbędne dla nas lub naszych dostawców usług do: