Ikrafttredelsesdato: 21. desember 2019
Sist oppdatert: 21. desember 2019

Paymentus Corporation (her referert til som «Paymentus», «vi», «våre» eller «oss») erkjenner viktigheten av å beskytte personopplysninger som vi kan innhente fra besøkende og alle andre personer eller enheter («brukere», «du» eller «dere») som besøker nettstedene våre eller på annen måte gir oss personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern gjelder datainnhenting av Paymentus og gjelder din bruk av nettstedet, www.paymentus.com og andre Paymentus-tilknyttede nettsteder, inkludert de som vi vedlikeholder for våre kunder («fakturautstedere»), mobile og andre applikasjoner, programvare, kommunikasjon, kapasitet og tjenester («tjenester») som er tilgjengelige på eller fra ethvert topp-nivå Paymentus-domene som eies av oss (hver er et «Nettsted» og samlet «Nettstedene»), men unntatt tjenester der det er oppgitt at de tilbys under andre retningslinjer for personvern. Disse retningslinjene for personvern gjelder også for informasjon som vi kan innhente fra fakturautsteders representanter og fra andre, direkte på messer eller lignende interaksjoner.

Våre retningslinjer for personvern forklarer: (1) hvilken informasjon vi innhenter, (2) hvorfor vi innhenter den, (3) hvordan vi bruker den informasjonen, (4) hvordan vi kan dele den og (5) valgene vi tilbyr, inkludert hvordan få tilgang til og slette informasjon. Spesifikt dekker våre retningslinjer for personvern følgende emner:

Gjør deg kjent med vår personvernpraksis og la oss få vite det hvis du har noen spørsmål. Ved å bruke nettstedene, viser du at du godtar disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke samtykker i disse retningslinjene for personvern, må du ikke bruke nettstedene.

Hvis du har noen spørsmål om eller kommentarer til retningslinjene for personvern, send en forespørsel til privacy@paymentus.com.

Når disse retningslinjene for personvern gjelder

Våre retningslinjer for personvern gjelder for alle tjenester som tilbys av Paymentus og dets tilknyttede selskaper, inkludert en del Paymentus-partnere, og tjenester tilbudt på andre nettsteder, men unntatt tjenester som har særskilte retningslinjer for personvern som ikke innbefatter disse retningslinjene for personvern.

Retningslinjene for personvern gjelder ikke for tjenester som tilbys av andre selskaper eller personer, inkludert din fakturautsteder, produkter eller nettsteder som kan bli vist for deg, eller andre nettsteder som har en kobling fra våre tjenester. Retningslinjene for personvern dekker ikke informasjonspraksis fra din fakturautsteder, fra andre selskaper som du kan få informasjon gjennom eller som er opprinnelsen til betalinger til eller fra fakturautsteder, eller andre selskaper og organisasjoner som reklamerer for våre tjenester og som kan bruke informasjonskapsler, nettvarder og andre teknologier for å levere og tilby relevante annonser.

Nettsidens bruksbetingelser

Ved å gå inn på eller bruke nettstedene på en eller annen måte, godtar du også å være bundet av våre bruksvilkår for nettstedet. Les gjennom bruksvilkårene nøye. Hvis du ikke godtar alle vilkår og betingelser som står i eller som det er referert til i bruksvilkårene, må du ikke bruke nettstedene.

Hvilken informasjon vi innhenter

Vi innhenter informasjon, inkludert personopplysninger, for å gi bedre tjenester til alle våre bruker og, når det gjelder opplysninger vi innhenter fra personer i samband med våre kommersielle kunder eller prospekter, for markedsføringsformål. Vi bruker begrepet «personopplysninger» til å henvise til all informasjon som identifiserer eller kan brukes til å identifisere deg. Vanlige eksempler på personopplysninger inkluderer: fullt navn, e-postadresse, digital identitet som påloggingsnavn eller kallenavn, informasjon om enheten din og visse metadata.

Personopplysningene vi innhenter omfatter, men er ikke begrenset til, følgende omstendigheter og dataelementer:

For ytterligere informasjon om opplysningene vi innhenter, gå gjennom vår personvernerklæring til californiske innbyggere.

Hvis du gir oss eller våre tjenesteleverandører noen personopplysninger knyttet til andre personer, står du inne for at du har rett til å gjøre dette og godtar at de vil bli brukt i henhold til disse retningslinjene for personvern. Hvis du mener at personopplysningene dine er gitt til oss på uriktig måte, eller på annen måte ønsker å hevde dine rettigheter knyttet til personopplysningene dine, kontakt oss ved å bruke informasjonen som du finner nedenfor i avsnittet «Hvordan kontakte oss».

Vi innhenter personopplysninger fra følgende type kilder:

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi og våre partnere bruker forskjellige teknologier for å innhente og lagre informasjon når du besøker ett av nettstedene våre eller bruker mobilappene våre, og dette kan inkludere bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologier for å identifisere nettleseren eller enheten din. Vi bruker også disse teknologiene for å innhente og lagre informasjon når du samhandler med tjenester fra partnerne våre, slik som annonseringstjenester fra vår tredjeparts annonserings- og analysepartner Google Analytics og lignende partnere.

Teknologiene vi bruker for denne automatiske datainnhentingen kan inkludere:

Vi bruker informasjon innhentet fra informasjonskapsler og andre teknologier til å forbedre brukeropplevelsen din og den helhetlige kvaliteten av tjenestene våre. Vi kan bruke personopplysningene dine for å se hvilke nettsider du besøker på nettstedet vårt, hvordan du navigerer deg gjennom og samhandler med nettstedet og mobilappene våre, hvilket nettsted du besøkte før du kom til nettstedet vårt, og hvor du går etter at du forlater nettstedet vårt. Vi kan så utvikle statistikk som hjelper oss med å forstå hvordan våre besøkende bruker nettstedet og mobilappene våre og hvordan de kan forbedres. Vi kan bruke opplysningene vi mottar om deg på andre måter, som vi opplyser spesielt om ved innhentingen.

Hvordan vi bruker informasjonen vi innhenter

Vi bruker personopplysningene dine på måter som faller sammen med formålene som de ble innhentet for eller godkjent av deg, og i visse tilfaller bare som tillatt av din fakturautsteder, inkludert for følgende formål:

For ytterligere informasjon om hvordan vi bruker opplysningene vi innhenter, gå gjennom vår personvernerklæring til californiske innbyggere

Vårt juridiske grunnlag for innhenting av personopplysninger

Når vi innhenter personopplysninger fra deg, kan vi gjøre dette på følgende juridiske grunnlag:

 1. Ditt samtykke i slik innhenting og bruk,
 2. Det er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom oss og deg, slik som din avtale om å bruke tjenestene våre eller din etterspørsel av tjenestene,
 3. Vår legitime forretningsmessige interesse, som omfatter, men ikke er begrenset til, følgende omstendigheter der innhenting eller bruk av personopplysninger er nødvendig for:
  • Å utføre tjenester som etterspørres av din fakturautsteder, vår kunde,
  • Overføringer innen organisasjonen for administrative formål,
  • Produktutvikling og -forbedring, der behandlingen gjør det mulig for Paymentus å utvide, endre, persontilpasse eller på annen måte forbedre våre tjenester og kommunikasjon til våre brukeres og kunders beste, og for å bedre forstå hvordan folk samhandler med nettstedene våre,
  • Kommunikasjon og markedsføring, inkludert databehandling for formålet direkte markedsføring, og for å fastslå effektiviteten av våre promoteringkampanjer og annonsering,
  • Påvisning og forhindring av svindel,
  • Forsterking av vår cybersikkerhet, inkludert forbedring av sikkerheten i vårt nettverk og informasjonssystemer, og
  • Generell forretningsvirksomhet og aktsomhet,

Forutsatt dette vil vi i hvert tilfelle veie nødvendigheten av vår behandling for formålet mot dine personvern- og konfidensialitetsinteresser, inkludert å ta hensyn til dine rimelige forventninger, effekten av behandling og eventuelle sikkerhetsforanstaltninger som er eller kunne settes på plass. Under alle omstendigheter vil vi begrense slik behandling for vår legitime forretningsmessige interesse til det som er nødvendig for formålene.

Når du ikke oppgir personopplysninger

At du oppgir personopplysninger er påkrevet for å bruke visse deler av tjenestene og programmene våre. Hvis du ikke oppgir disse personopplysningene, vil du kanskje ikke kunne åpne og bruke tjenestene og/eller programmene våre, eller deler av tjenestene og/eller programmene våre.

Vår oppbevaring av dine personopplysninger

Vi bestemmer den riktige oppbevaringsperioden for personopplysninger basert på mengden, typen og følsomheten av personopplysningene som behandler, den potensielle faren for skade ved ikke godkjent bruk eller offentliggjøring av personopplysningene dine og om vi kan oppnå formålene for behandlingen gjennom andre metoder, så vel som baserte på gjeldende juridiske krav (slik som gjeldende begrensende statutter).

Etter at de aktuelle oppbevaringsperiodene er over, vil dine personopplysninger bli slettet. Hvis det finnes data som vi ikke er i stand til, av tekniske grunner, å slette fullstendig fra systemene våre, vil vi iverksette passende tiltak for å forhindre all videre bruk av slike data.

Deling av personopplysninger

Paymentus kan oppgi dine personopplysninger til din fakturautsteder, kommersielle leverandører og klarerte forretningspartnere for et forretningsformål, som omfatter verifisering av identiteten din, for å gjøre det mulig for oss å overholde gjeldende lover og regler for betalingsnettverk når du foretar en betaling eller registrerer tilgang til kontoene dine, for å behandle dine betalingsinstruksjoner, for å tilby deg flere kanaler som du kan motta informasjon om regningene dine eller for å utføre betalinger, eller for å teste eller forbedre tjenestene våre. Når vi legger frem personopplysninger av disse grunnene, inngår vi en kontrakt som beskriver formålet og krever at mottakeren både holder disse personopplysningene konfidensielle og ikke bruker dem for noe annet formål enn for formålene satt opp i kontrakten. Vi kan også legge frem personopplysninger for offentlige myndigheter og i samband med rettslige eller administrative prosesser som påkrevet eller tillatt av gjeldende lov for å oppfylle juridiske forpliktelser eller for å forsvare eller hevde våre rettigheter eller andres rettigheter. Hvis vi etablerer en ny, beslektet enhet, kjøpes opp av eller slås sammen med en annen organisasjon, eller vesentlig hvis alle våre eiendeler overføres til en annen organisasjon, er personopplysninger om brukerne våre ofte en overført forretningseiendel. I tilfelle Paymentus selv eller vesentlig alle våre eiendeler kjøpes opp, kan personopplysninger om brukerne våre være en av de overførte eiendelene.

I de foregående tolv (12) månedene har vi lagt frem følgende kategorier av personopplysninger for ett eller flere forretningsmessige formål:

Vi gjør personopplysningene dine tilgjengelig for et forretningsmessig formål til følgende kategorier av tredjeparter:

I de foregående tolv (12) månedene har vi ikke solgt noen personopplysninger.

Dine rettigheter og valg

Du kan ha visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger, i den grad lokal lov fastsetter det. Vi vil gi deg tilgang til dine personopplysninger som påkrevet av gjeldende lover. Hvis den informasjonen er feil, vil vi prøve å gi deg måter for å raskt oppdater den eller slette den – med mindre vi må beholde den informasjonen for legitime forretningsmessige eller juridiske formål. I den grad gjeldende lov krever det, kan du få en kopi av personopplysninger som vi vedlikeholder om deg. For å bidra til beskyttelse av din identitet og opprettholde sikkerheten, vil vi gjøre noe for å verifisere identiteten din før vi gir deg tilgang til informasjonen.

Tredjepartskoblinger

Nettstedene kan inneholde koblinger til nettsteder som driftes av andre parter en Paymentus. Vi har ikke kontroll over slike nettsider og er ikke ansvarlige for innholdet eller retningslinjene for personvern eller annen praksis på slike nettsider. Disse nettstedene og tjenestene kan ha sine egne retningslinjer for personvern, som brukeren vil være underlagt når koblingen til tredjeparts nettsted følges. Paymentus anbefaler på det sterkeste at alle brukere går gjennom tredjepartens vilkår og retningslinjer.

Internasjonal overføring

Vi kan, direkte eller indirekte gjennom tredjepartsenheter rundt omkring i verden, behandle, lagre og overføre informasjonen som du gir oss, inkludert personopplysningene dine, som beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Spesifikt kan informasjonen og personopplysningene som vi innhenter overføres til og lagres på et sted utenfor din jurisdiksjon. Den kan også behandles av personale som arbeider utenfor din jurisdiksjon som arbeider for oss eller for en av organisasjonene beskrevet i disse retningslinjene for personvern i samband med aktivitetene beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Ved å sende inn informasjon og personopplysninger fra nettstedene, samtykker du i denne overføringen, lagringen eller behandlingen. Vi vil gjennomføre alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplysningene dine behandles sikkert og i henhold til disse retningslinjene for personvern. Vi har iverksatt kommersielt rimelige tekniske og organisatoriske prosedyrer for å sikre informasjonen og personopplysningene som vi innhenter på nettstedene.

Hvordan vi beskytter personopplysninger

Paymentus opprettholder organisasjonsmessige, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte brukerens personopplysninge og annen informasjon mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert destruksjon, tap, endring, tilgang, offentliggjøring eller bruk. Vi bruker for eksempel kommersielt rimelige sikkerhetstiltak slik som kryptering, brannmurer og TLS-sikkerhetsprogramvare (Transport Layer Security) eller HTTPS (hypertext transfer protocol secure).

Paymentus innhenter kontoinformasjon for betaling eller kreditering, og Paymentus vil bruke informasjonen bare for å fullføre oppgaven som kontoinformasjonen ble gitt for eller slik som på annen måte beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Underordnet

Nettstedet vårt er ikke beregnet på barn under 16 år. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger om besøkende som er under 16 år gamle. Hvis et barn har gitt oss personopplysninger, kan en forelder eller verge for det barnet kontakte oss for å få opplysningene slettet fra våre oppføringer. Hvis du tror at vi kan ha noen informasjon fra et barn under 16 år gammelt i den aktuelle jurisdiksjonen, kontakt oss på privacy@paymentus.com. Hvis vi finner ut at vi har ved et uhell innhentet personopplysninger fra et barn under 16 år gammelt, eller tilsvarende minstealder avhengig av juridiksjonen, vil vi gjennomføre tiltak for å slette informasjonen så snart som mulig.

«Skal ikke spores»-signaler

Paymentus sporer ikke sine brukere over tid og over tredjeparts nettsteder for å gjennomføre målrettet annonsering og reagerer ikke på DNT-signaler (Do Not Track). Imidlertid holder noen tredjepartsnettsteder rede på nettleseraktivitetene dine når de leverer innhold til deg, noe som gjør det mulig for dem å skreddersy det de presenterer for deg. Hvis du besøker slike nettsteder, kan nettleseren din omfatte kontrollmekanismer for å blokkere og slette informasjonskapsler, nettvarder og lignende teknologier, slik at du kan velge å avvise datainnsamling gjennom disse teknologiene.

Bruk av e-post

Ved å oppgi en e-postadresse på Paymentus nettsteder eller tjenester, samtykker du i at vi kan kontakte deg i tilfelle disse retningslinjene for personvern endres, for å gi deg eventuelle tjenesterelaterte varsler, eller hvis du oppga informasjonen utenom i samband med å gjøre en betaling til din fakturautsteder, for å gi deg informasjon om våre tilstelninger, invitasjoner eller beslektet opplysende informasjon.

Endringer i denne personvernerklæringen

Våre retningslinjer for personvern kan endre seg fra tid til annen. Vi vil ikke redusere dine rettigheter når det gjelder informasjon innhentet under disse retningslinjene for personvern uten ditt uttrykkelige samtykke. Vi vil publisere eventuelle personvernendringer på denne siden, og, hvis endringene er betydelige, kan vi bruke en mer synlig varsling (inkludert, for visse tjenester eller programmer, e-postvarsling av endringer i retningslinjene for personvern).

Hvordan kontakte oss

Hvis du har noen spesifikke spørsmål om disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte oss via e-post eller ved å skrive til oss på adressen nedenfor:

Send e-post til: privacy@paymentus.com

Send post til denne adressen:

Paymentus Corporation
Til: Privacy Policy Inquiry
13024 Ballantyne Corporate Place
Suite 400
Charlotte, NC 28277
USA

Personvernerklæring til beboere i California

Følgende informasjon gis til innbyggerne i California for å overholde Californias personvernlov av 2018 («CCPA») og andre personvernlover i California og danner en del av Paymentus retningslinjer for personvern. Resten av denne kan du se her. Alle begreper som er definert i CCPA har samme mening når de brukes i denne meldingen.

Hva vi innhenter

I de siste tolv (12) månedene har vi innhentet følgende kategorier av personopplysninger fra forbrukere, avhengig av hvordan en forbruker bruker tjenestene våre.

Kategori Type identifikatorer vi innhenter
A. Identifikatorer. For- og etternavn, postadresse, unik personidentifikasjon, nettidentifikasjon, IP-adresse, e-postadresse, kontonummer for fakturaer du går gjennom eller betaler.
B. Personopplysningskategorier som er listet opp i Californias kundeoppføringerstatutt (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Navn, signatur, personnummer, adresse, telefonnummer, bankkontonummer, kredittkortnummer, debetkortnummer, medisinsk eller helseforsikringsinformasjon.
D. Kommersiell informasjon Fakturabetalingshistorikk, forbruksinformasjon fra forsyningstjenester
F. Internett eller annen nettverksaktivitet. Informasjon om en forbrukers samhandling med et nettsted, applikasjon eller reklame.

Hvordan vi bruker informasjonen vi innhenter

Vi bruker personopplysningene dine på måter som faller sammen med formålene som de ble innhentet for eller godkjent av deg, og i visse tilfaller bare som tillatt av din fakturautsteder, inkludert for følgende formål:

Kategori Innhentingens formål

Identifikatorer.

Personopplysningskategorier som er listet opp i Californias kundeoppføringerstatutt (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Kommersiell informasjon.

 • For å levere tjenester til deg,
 • For å presentere, drifte, vedlikeholde, sikre, godkjenne tilgang til eller persontilpasse våre nettsteder og tjenester, og for å svare og støtte brukere,
 • For å forbedre, forsterke og ytterligere utvikle våre nettsteder og tjenester,
 • For å kommunisere med deg angående fakturaene fra eller betalingsforpliktelsene til din fakturautsteder,
 • For å la klarerte forretningspartnere gi deg informasjon angående fakturaen fra eller betalingsforpliktelsene til din fakturautsteder og forenkle betalingen din av de fakturaene eller forpliktelsene,
 • For å utføre dataanalyse og testing, inkludert analyse av nettstedsaktivitet,
 • For å etterforske mulig svindel og/eller forsøk på å skade oss, brukerne eller kundene våre eller andre overtredelser, og for å håndheve bruksvilkårene, vilkårene for betalingsgodkjenning eller disse retningslinjene for personvern, og for å løse tvister,
 • For å overholde alle gjeldende juridiske krav og reglene for betalingsnettverk,
 • For å informere deg om tjenester og produkter som er tilgjengelige fra Paymentus eller din fakturautsteder,
 • For å tilby og levere innhold, promotering, konkurranser, undersøkelser, avstemninger eller andre nettstedsfunksjoner,
 • For å ellers oppfylle formålet som informasjon ble gitt for.

Internett eller annen, lignende nettverksaktivitet.

 • For å godkjenne tilgang til og sikre våre nettsteder og tjenester, inkludert godkjenning av brukere,
 • For å levere tjenester til deg,
 • For å tilby og levere innhold, promotering, konkurranser, undersøkelser, avstemninger eller andre nettstedsfunksjoner,
 • For å forstå og forbedre brukeropplevelsen på nettstedet og i tjenestene våre,
 • For å støtte de andre anvendelsene som er identifisert ovenfor.

Rettigheter som er spesifikke for beboere i California

Under Californias personvernlov for forbrukere har Californias beboere spesifikke rettigheter angående sine personopplysninger. Dette avsnittet forklarer hvordan Californias beboere kan utøve disse rettighetene og beskriver rettighetene som Californias beboere har.

Hvis du bor i California og velger å hevde dine rettigheter, kan du:

 1. Send en forespørsel på e-post til privacy@paymentus.com, eller
 2. Ring (800) 420-1663 for å sende inn en forespørsel.

Når vi mottar forespørselen din, vil vi bekrefte på e-post at vi har mottatt forespørselen din, eller hvis du er registrert på kundeportalen din, kan vi gjøre det ved å sende en melding stilet til deg i portalen. For å bidra til beskyttelse av din identitet og opprettholde sikkerheten, kan det hende vi ber deg om å verifisere identiteten din før vi gir deg tilgang til informasjonen. I noen tilfeller, slik som en forespørsel om å slette personopplysninger, må vi først og for seg bekrefte at du gjerne vil at vi faktisk sletter personopplysningene dine før vi gjør det du ber oss om.

Vi vil besvare forespørselen din innen førtifem (45) dager. Hvis vi trenger mer tid, vil vi informere deg skriftlig om årsaken og forlengelsesperioden. Vi vil gi deg et skriftlig svar per post eller elektronisk, slik du foretrekker.

I noen tilfeller kan vår evne til å hevde disse rettighetene for deg avhenge av forpliktelsene våre til å behandle personopplysninger av årsaker som har med sikkerhet, trygghet eller forhindring av svindel, samsvar med forskriftsmessige eller juridiske krav, oppgitt nedenfor, eller fordi behandling er påkrevet for å levere tjenestene du har etterspurt. Der så er tilfelle, vil vi informere deg om spesifikke detaljer i svaret på forespørselen din.

Nedenfor skisserer vi flere spesifikke rettigheter som beboere av California kan ha under Californias personvernlov for forbrukere.

 1. Retten til tilgang til opplysningene dine. Du har rett til å be om at vi legger fram en bestemt informasjon for deg om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger i de siste 12 månedene. Så snart vi mottar og bekrefter den verifiserbare forbrukerforespørselen fra deg, vil vi opplyse deg om:
  • Kategoriene med personopplysninger som vi har innhentet om deg.
  • Kategoriene med kilder til personopplysningene som vi innhentet om deg.
  • Vårt forretningsmessige eller kommersielle formål med å innhente disse personopplysningene.
  • De spesifikke delene av personopplysninger som vi innhentet om deg.
  • Kategoriene av tredjeparter som vi deler disse personopplysningene med.
  • De spesifikke delene av personopplysninger som vi har oppgitt for et forretningsmessig eller kommersielt formål, med identifikasjon av kategoriene av personopplysninger som hver mottakerkategori fikk om deg.
  Alle opplysninger vi gir vil bare dekke de 12 månedene før vi mottok forespørselen fra deg. Svaret vi gir vil også forklare grunnene til at vi ikke kan oppfylle en forespørsel, om aktuelt.
 2. Retten til dataportabilitet. Du har retten til en «portabel» kopi av personopplysningene som du har gitt oss. Generelt betyr dette at du har en rett til å kreve at vi flytter, kopierer eller oversender de personopplysningene som er lagret på serverne våre / i IT-omgivelsene våre til en annen tjenesteleverandørs servere/IT-omgivelser.
 3. Retten til å slette opplysningene dine. Du har retten til å be oss om å slette enhver del av personopplysningene som vi har innhentet fra deg og oppbevart, med visse unntak. Så snart vi mottar og bekrefter den verifiserbare forbrukerforespørselen fra deg, vil vi slette (og anmode våre tjenesteleverandører om å slette) personopplysningene dine fra oppføringene våre, med mindre et unntak gjelder.

Vi kan avslå forespørselen om sletting hvis det er nødvendig for oss eller tjenesteleverandørene våre å oppbevare opplysningene for å: