Vilkår for betalingsgodkjenning &
E-signere informasjons- og samtykkemelding


Velkommen til den sikre fakturabetalingstjenesten som leveres av Paymentus Corporation («Paymentus», «vi» eller «oss»). Vi er en autorisert leverandør for selskapet («fakturautsteder») som du vil gjennomføre en betaling til. Hvis du bruker denne tjenesten for å gjennomføre denne og eventuelle fremtidige betalinger, godtar du disse vilkårene og betingelsene. Les informasjonen nøye. Du bør beholde en elektronisk eller utskrevet kopi av disse vilkårene.

Retningslinjer for refusjon: Under vanlige omstendigheter er det ingen refusjoner av betalinger.

Retningslinjer for personvern Informasjonen din er sikker og vil kun bli brukt for formålet å behandle betalingstransaksjonen og som beskrevet i våre retningslinjer for personvern.

Andre betalingsalternativer: Du forstår at fakturautsteder har gitt deg andre måter for å betale regningen, slik som per post, eller i noen tilfeller ved oppmøte, som kan være billigere enn tjenesten vår og at bruken av tjenesten vår er frivillig og tilbys som en praktisk ordning for deg.

Ingen innkrevingsaktiviteter fra Paymentus: Du bekrefter at betalingen din er ikke et svar på noen gjeldsinnkrevingsaktiviteter som er påbegynt av Paymentus og at Paymentus ikke har agert som en leverandør, selger, brukersted eller utleier med hensyn til eventuelle varer eller tjenester som du mottok fra din fakturautsteder. Hvis du mener at vi har gjennomført gjeldsinndrivingsaktiviteter angående kontoen din, godtar du å umiddelbart avslutte betalingstransaksjonen gjennom oss.

Tekst og forhåndsinnspilte meldinger: Ved å godta disse betingelsene, samtykker du i at Paymentus og din fakturautsteder kan ringe eller tekste deg, inkludert, men ikke begrenset til, på ethvert nummer som du gir til Paymentus eller din fakturautsteder, for ethvert formå, inkludert for å gi deg informasjon knyttet til kontoen din hos og tjenester som leveres av din fakturautsteder. Du samtykker i at Paymentus eller din fakturautsteder kan plassere disse oppringingene eller tekstene ved hjelp av, mellom andre metoder, et automatisk telefonoppringingssystem eller en kunstig eller forhåndsopptatt stemme. Meldings- og datakostnader kan påløpe. Du aksepterer at for å trekke tilbake samtykket for disse meldingene, må du varsle fakturautsteder på nummeret som fakturautsteder oppgir for kundeservice («kundeservicenummer») for spesifikke instruksjoner, avhengig av situasjonen du er i. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil du kanskje ikke kunne bruke visse betalingskanaler eller tjenester.

Godkjenning: For ACH-betalinger: Ved å klikke på den aktuelle knappen for å fullføre en betaling eller på annen måte godkjenne en betaling, godkjenner du at Paymentus gjennomfører en engangs ACH debitering av bankkontoen du oppga med beløpet «Betalingsbeløp» (belastet direkte av fakturerende selskap). Hvis et «Servicegebyr» er oppgitt, godkjenner du også en engangs ACH-innkreving på det beløpet fra Paymentus for bruken av teknologiplattformen. Du forstår at fordi dette er en elektronisk transaksjon, kan disse midlene bli trukket fra bankkontoen din så raskt som i dag, med mindre du har spesifisert en senere dato.

Hvis du har spesifisert en senere dato for ACH-betalingen din og ønsker å kansellere betalingen (opptil 24 timer før), kan du gjøre det ved å ringe fakturautsteder på kundeservicenummeret.

For kortbetalinger: Ved å klikke på den aktuelle knappen for å fullføre en betaling eller på annen måte godkjenne en betaling, aksepterer du å betale det angitte beløpet som det fulle beløpet for hver betaling («Totalt belastet beløp») i henhold til kortutstederavtalen som regulerer kortet som du har oppgitt detaljer om. Alle godkjenninger er underlagt avtalene som styrer kreditt- eller debetkortet ditt. Betalingstransaksjoner med kort vil bare bli gjennomført etter at vi har mottatt godkjenning fra kortutsteder for hele det belastede beløpet.

I de fleste tilfeller vil du se en line på kontoutskriften fra kortselskapet eller banken – totalt betalt beløp. Det beløpet vil inkludere servicegebyret (hvis slik pålegges) med det beløpet som oppgis til deg før du betaler. I noen tilfeller kan du se to linjer, en vil være for betalingen og den andre er servicegebyret.

Lagre betalingsinformasjon: Hvis du velger å lagre betalingsinformasjonen fremtidig bruk, vil den bli bruk når du ber om det for å utføre fremtidig betalinger til fakturautsteder så lenge denne informasjonen oppbevares. Hvis vi gjør noen endringer på disse vilkårene og betingelsene som påvirker bruken av lagrede opplysninger, vil vi postere de nye vilkårene på nettstedet vårt eller sende dem til deg på e-post.

Megling: Følgende regler for megling gjelder bare for tvister mellom Paymentus og personer i USA.

Enhver tvist mellom oss og et individ (i denne sammenhengen, et menneske) som følger av eller er knyttet til bruken av tjenestene våre eller en betaling til en fakturautsteder eller annen kunde av oss («Tvist») vil bli løst gjennom obligatorisk og bindende megling administrert av National Arbitration and Mediation («NAM») under deres omfattende tvisteløsningsregler og -prosedyrer («Regler»). Ingen tvist kan forfølges som gruppesøksmål eller på annet representativt grunnlag og ingen av partene vil søke å koordinere eller konsolidere eventuell megling gjennom noen annen rettslig prosess fra noen andre. Megler vil følge gjeldende emnelovgivning og har ingen godkjenning for å avvike fra denne loven. Med mindre det er forbudt ved lov, vil megleren avgjøre hva som er inkludert i meglingen. Denne avtalen er underlagt den føderale meglingsloven, 9 U.S.C. § 1 et seq., og enhver domskjennelse skal være endelig og bindende, og kan fremlegges som dom i enhver rettsinstans med kompetent jurisdiksjon. I tilfelle NAM ikke er villig til eller ikke tilgjengelig for å fungere som megler, vil partene eller en rettsinstans velge en annen megler i henhold til den føderale meglingsloven. En kopi av reglene er tilgjengelig ved å skrive til NAM på adressen 990 Stewart Ave., 1st Fl., Garden City, NY, 11530, USA, eller fra nettsiden www.namadr.com. Hvis noen del av dette avsnittet blir fastslått å være ugyldig, vil resten fortsatt være gyldig.

Ansvarsbegrensning: Du aksepterer at unntatt som ellers bestemt av lover er vårt ansvar for eventuelle forsinkelser, manglende levering, underbetaling eller manglende betaling begrenset til gebyret som er betalt til Paymentus for å behandle transaksjonen. Under ingen omstendigheter skal Paymentus være ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, påfølgende eller eksempelstatuerende skader. Du aksepterer dessuten at Paymentus ikke er ansvarlig for noen skade i det hele tatt for å ikke behandle transaksjoner fra forbudte tredjeparter.

Forbudt bruk: Paymentus godtar ikke betalinger fra tredjepartsbetalere. Paymentus teknologiplattformen skal bare brukes av kunder av Paymentus’ fakturautstedere. Tredjeparts kommersielle betalere og/eller betalingsoppsamlere er uttrykkelig forbudt å sende betalinger gjennom Paymentus teknologiplattformen eller på annen måte bruke Paymentus teknologiplattformen enten gjennom nettbasert, IVR- eller CSR-grensesnitt. Ved å bruke Paymentus teknologiplattform, bekrefter og garanterer du at du («Betaler») er (i) en kunde av en Paymentus fakturautsteder, (ii) betaler en faktura på egne vegne eller som en ansatt hos eller slektning av en Betaler, og (iii) ikke bruker Paymentus teknologiplattformen og/eller de elektroniske fakturerings- og betalingstjenestene på vegne av en Betaler under et hevdet agentur- eller tredjepartsforhold, eller for kommersiell fortjeneste. Du samtykker i at ethvert brudd på disse garantiene utgjør et betydelig brudd på denne avtalen. Paymentus forbeholder seg retten til å tilbakeføre enhver eller alle betalinger fra tredjeparter, og du samtykker i å: (i) godtgjøre Paymentus for vekslingsgebyr, brukerstedgebyrer, så vel som alle andre kostnader og gebyrer, inkludert interne kostnader for Paymentus for å undersøke og sette sammen krav mot deg, som ble pådratt ved å behandle en betalingstransaksjon som børt med disse vilkårene og betingelsene, og (ii) godtgjøre Paymentus for alle andre skader, kostnader, gebyrer, utgifter og advokatsalær som stammer fra ditt brudd på denne avtalen.

Etterleve lover: Hver gang du utfører en betaling, bekrefter og garanterer du at din bruk av Paymentus teknologiplattform ikke vil bryte noen lover, statutter eller forskrifter med hensyn til hvitvasking av penger eller noen annen ulovlig virksomhet. Paymentus teknologiplattformen – inkludert, men ikke begrenset til, nettsteder, IVR-systemer og CSR-grensesnitt – tilhører Paymentus. Alle immaterielle rettigheter som finnes på disse plattformene er eid av Paymentus. Du er dessuten enig i at du vil benytte plattformen kun for å betale en gjeld og vil ikke benytte eller innføre i Paymentus teknologiplattformen noe automatisert program, automatisert betalingsparadigmen eller enhet slik som en robot, søkerobot eller dataskraper av noen grunn inkludert, uten begrensning, for formålet å betale fakturaer, kopiere plattformen eller på annen måte skaffe informasjon om plattformen.

Gjeldende lov: Unntatt i den grad det begrenses eller kreves av føderale lover, vil lovene i staten Delaware, uten hensyn til prinsippene om motstridende lover, styre tolkningen av disse vilkårene og betingelsene og alle krav eller tvister mellom deg og Paymentus.

Endringer i vilkår og betingelser: Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen av forskjellige grunner, inkludert for å reflektere endringer i tjenestene våre, endringer i lovverket eller av andre forretningsmessige årsaker. Vi vil postere endringer eller reviderte vilkår og betingelser her, og du bør jevnlig sjekke denne siden. I de fleste tilfeller vil endringer ikke tre i kraft før minst ti (10) dager etter at de er varslet. Unntak inkluderer når nye tjenester eller funksjonalitet legges til, eller endringer som gjøres av juridiske årsaker, som vil tre i kraft umiddelbart. Du må holde opp å bruke tjenesten vår hvis du ikke samtykker i eventuelle nye eller endrede vilkår.

Følgende tilleggsvilkår gjelder hvis du bruker kundeportalen eller kundeservice kontaktsenteret vårt for å planlegge eller gjennomføre betalinger

Ved å gi oss den etterspurte informasjonen og sende den til oss, godkjenner du at vi, på vegne av din fakturautsteder, utsteder elektroniske debiteringer («e-sjekker») til banken din, eller belaster ditt debet- eller kredittkort (avhengig av informasjonen du har gitt oss) enten for en engangsbetaling eller ifølge den tidsplanen du aksepterte da en betalingsplan ble satt opp. Dette gir oss rett til å sende et krav til banken din eller til å belaste ditt debet- eller kredittkort (hver er en «overføring») for å betale fakturaen og for eventuelle servicegebyrer (hvis slik kreves), slik som du har instruert oss om for engangsbetalinger eller som planlagt. Det er ditt ansvar å ha midler tilgjengelig på konto når e-sjekken leveres til finansinstitusjonen din eller debetkortet ditt belastes.

Du kan bruke tjenesten vår til å betale fakturautsteder fra din bruks- eller sparekonto, eller bruke et kreditt- eller debetkort, med de beløpene og på de dagene eller etter den tidsplanen du ber om. Om aktuelt vil den maksimale betalingen du kan gjøre bli oppgitt når du godkjenner eller planlegger betalingen. Hver betaling vil inkludere servicegebyret (hvis slik pålegges) med det beløpet som ble oppgitt til deg før du sender inn godkjenning av engangsbetaling eller betalingsplan. Alle servicegebyr kan bli vist som en separat betaling på kontoutskriften fra banken eller kortselskapet. Hvis en betalingsdato faller på en helge- eller fridag, kan betalingen bli gjennomført på neste virkedag. Denne godkjenningen vil gjelde til du kansellerer den ved å bruke samme metode som du godkjenner en engangsbetaling eller oppretter tidsplaner med, ved å ringe kundeservicenummeret, eller på enhver annen måte som vi gir deg for dette formålet. For en tidsbestemt betaling må forespørselen om kansellering mottas minst 3 virkedager før neste planlagte betalingsdato. For en engangsbetaling med dato i fremtiden, må forespørselen om kansellering mottas minst 24 timer før den tidsbestemte betalingsdatoen. Men hvis du, etter at du kansellerte godkjenningen sender inn en betalingsforespørsel, vil det tolkes som at du har iverksatt denne godkjenningen på nytt. En «virkedag» er mandag til fredag, unntatt helligdager.

Ytterligere vilkår som bare gjelder e-sjekk- eller debetkortoverføringer av amerikanske personer fra kontoer som primært brukes for personlige, familiære eller husholdingsformål

Hvis du setter opp tidsbestemte betalinger, vil du motta et skriftlig varsel fra oss eller fakturautsteder 10 dager før hvis en overføring har et annet beløp enn forrige overføring. Dette varslet kan være den månedlige regningen din eller en separat melding og vil inkludere beløpet og datoen for neste overføring, som med mindre annet er sagt, vil være regningens forfallsdato.

Hvis du ber fakturautsteder om å stanse en betaling 3 virkedager eller mer før overføringen er planlagt, og fakturautsteder ikke gjør dette, kan du få tilbakebetalt skaden som direkte forvoldes.

Hvis vi ikke fullfører en overføring fra kontoen din til rett tid eller med det riktige beløpet i henhold til vår avtale med deg, vil vi være ansvarlige for skaden som direkte forvoldes. Det er imidlertid noen unntak. Vi vil ikke være ansvarlige, for eksempel:

(1) Hvis du, uten at det er din feil, ikke har nok penger i kontoen din til å gjøre overføringen.

(2) Om overføringen vil overskride kredittgrensen på kredittmuligheten din.

(3) Om måten du brukte for å få tilgang til tjenesten vår ikke fungerte skikkelig og du kjente til feilen da du startet overføringen, eller da den var planlagt å finne sted.

(4) Om omstendigheter ut over vår kontroll (som brann eller oversvømmelse) forhindrer overføringen, til tross for rimelige forholdsregler vi har gjennomført.

(5) Det kan være andre unntak som er oppgitt i avtalen du har med fakturautsteder.

Konfidensialitet er veldig viktig for oss. Vi vil gjøre informasjon om overføringene du gjør eller godkjenner tilgjengelig for din fakturautsteder. Dessuten vil vi legge frem informasjon til tredjeparter:

(i) Der det er nødvendig for å gjennomføre overføringer, eller

(ii) for å verifisere at kontoen din finnes og hvilken tilstand den er i for en tredjepart, slik som et kredittopplysningsbyrå eller et brukersted, eller

(iii) for å etterleve påbud fra offentlige etater eller rettskjennelser, eller

(iv) som beskrevet i vår Personvernerklæring eller personvernerklæringen fra din fakturautsteder, eller

(v) Hvis du gir oss din skriftlige tillatelse.

Fakturautsteder utfører kundepleiefunksjoner i tilknytning til kontoene dine hos fakturautsteder. Hvis du tror brukernavnet og passordet til kundeportalen er tapt eller stjålet, ring nummeret til kundeservice og endre passordet ditt umiddelbart. Hvis du sier fra til fakturautsteder innen 4 virkedager etter at du oppdager tapet eller tyveriet, kan du ikke tape mer enn $50 hvis noen brukte din legitimasjon til å godkjenne en overføring uten din tillatelse. Hvis du IKKE sier fra til fakturautsteder innen 4 virkedager etter at du oppdager tapet eller tyveriet, og vi kan bevise at vi kunne ha stanset noen i å godkjenne en overføring uten din tillatelse hvis du hadde sagt fra til fakturautsteder, kan du tape så mye som $500.

Dessuten, hvis kontoutskriften fra banken viser overføringer som du ikke har gjort eller godkjent, si fra til fakturautsteder umiddelbart. Hvis du ikke forteller fakturautsteder innen 90 dager etter at kontoutskriften ble postlagt, vil du kanskje ikke få tilbake noe av det du tapte etter de 90 dagene, hvis vi kan bevise at vi kunne ha stanset noen fra å ta pengene hvis du hadde fortalt fakturautsteder tidsnok. Hvis en god grunn (slik som en lang reise eller et sykehusopphold) holdt deg fra å fortelle fakturautsteder, vil tidsrommet bli utvidet.

ALLE SPØRSMÅL OM TRANSAKSJONER SOM ER UTFØRT GJENNOM TJENESTEN VÅR MÅ RETTES TIL FAKTURAUTSTEDER, OG IKKE TIL BANKEN ELLER ANDRE FINANSINSTITUSJONER DER DU HAR KONTOEN DIN. Vi er ansvarlige for fakturabetalingstjenesten og, i samarbeid med fakturautsteder, for å løse eventuelle feil i transaksjoner som er gjort når det gjelder overføringene.

Ring din fakturautsteder på nummert for kundestøtte eller skriv til fakturautsteder til adressen fakturautsteder oppgir så snart du kan hvis du mener at enhver informasjon om en fakturabetaling gjennom tjenesten vår som vises i kontoutskriften din, fakturautsteders kontoinformasjon, informasjon som er tilgjengelig gjennom systemet vårt eller kvitteringen vår er feilaktig eller om du trenger mer informasjon om en fakturabetaling gjennom systemet vårt. Fakturautsteder må høre fra deg ikke senere enn 90 dager etter du mottok den FØRSTE kontoutskriften der problemet eller feilen var synlig.

(1) Angi ditt navn og kontonummer (om du har et) til din fakturautsteder.

(2) Beskriv feilen eller overføringen som du er usikker på, og forklar så tydelig du kan hvorfor du mener det er en feil eller hvorfor du trenger mer informasjon.

(3) Fortell fakturautsteder dollarbeløpet på den mulige feilen.

Hvis du gir fakturautsteder muntlig beskjed, kan fakturautsteder kreve at du sender fakturautsteder klagen eller spørsmålet skriftlig innen 10 virkedager.

Fakturautsteder vil samarbeide med oss for å fastslå om det oppstod en feil innen 10 virkedager etter at fakturautsteder hører fra deg og vil raskt korrigere eventuelle feil. Men hvis vi eller fakturautsteder trenger mer tid, kan vi ta opptil 45 dager for å undersøke klagen eller spørsmålet fra deg. Hvis vi beslutter dette, vil vi kreditere kontoen din innen 10 virkedager med beløpet som du mener er feil, slik at du kan ha tilgang til pengene i det tidsrommet det tar oss å fullføre undersøkelsen. Hvis vi eller fakturautsteder ber deg om å sende inn en skriftlig klage eller spørsmål og vi ikke mottar dette innen 10 virkedager, vil vi kanskje ikke kreditere kontoen din.

Vi vil rapportere resultatene innen 3 virkedager etter at undersøkelsen er fullført. Hvis vi avgjør at det ikke var noen feil, vil vi eller fakturautsteder sende deg en skriftlig forklaring. Du kan be om kopier av dokumentene som ble brukt i undersøkelsen.

Vi vil ikke sende deg en jevnlig kontoutskrift som viser betalingene du gjør med denne tjenesten, selv om du kan se betalingshistorikken din i kundeportalen. Transaksjonene vil vises på kontoutskrifter utstedt av banken din eller andre finansinstitusjoner. Hvis du har du noen spørsmål om noen av disse transaksjonene, ring fakturautsteder på kundeservicenummeret.

E-signere informasjons- og samtykkemelding

Denne E-signere informasjons- og samtykkemelding («melding») gjelder all kommunikasjon fra oss. All elektronisk kommunikasjon du mottar fra oss vil anses å ha vært «skriftlig». Ved å registrere en betalingsmetode hos oss eller ved å bruke Paymentus-plattformen for å planlegge betalinger, samtykker du i denne varslingen og du bekrefter at du har tilgang til maskinvaren og programvaren som tilfredsstiller kravene nedenfor. Hvis du ikke samtykker i noen av vilkårene i denne meldingen må du ikke registrere en betalingsmetode eller planlegge betalinger.

KOMMUNIKASJON SOM DEKKES

Disse kan blant annen inkluderer alle offentliggjøringer og kommunikasjon vi gir deg angående våre tjenester, slik som: (i) vilkår og betingelser, personvernerklæringer eller -varsler og eventuelle endringer, (ii) transaksjonskvitteringer og -bekreftelser, (iii) fakturaer og annen kommunikasjon levert av din fakturautsteder, og (iv) kundestøttekommunikasjon («Kommunikasjon»).

KOMMUNIKASJONSMETODER

Vi kan sende kommunikasjon til deg gjennom e-post eller ved å gjøre dem tilgjengelige på nettstedene, mobile nettsteder, kiosker og andre enheter som du har mulighet for å få tilgang til når du bruker tjenestene våre (inkludert via «hyperkoblinger» som presenteres på nettet, i e-post eller i tekstmeldinger). Kommunikasjonen kan være i PDF eller andre filformater og vil kunne ses ved hjelp av lett tilgjengelig nettleserprogramvare.

MASKINVARE- OG PROGRAMVAREKRAV

For å åpne og lagre all elektronisk kommunikasjon som kan bli gitt, må du ha:

HVORDAN DU TREKKER TILBAKE DITT SAMTYKKE

Du kan uten kostnad trekke tilbake samtykket du har gitt til vilkårene i denne meldingen ved å skrive til oss på: Til: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil det kansellere eventuelle planlagte automatiske betalinger.

TILGJENGELIGHET AV PAPIRDOKUMENTER

Papirkopier av kommunikasjon vil ikke bli levert fra Paymentus. Papirkopier av visse dokumenter kan være tilgjengelige fra fakturautsteder. Kontakt din fakturautsteder for mer informasjon. Du kan be om en papirkopi av enhver kommunikasjon og vi vil gi deg en papirkopi (og kan kreve et rimelig gebyr) hvis en papirkopi er tilgjengelig. For å be om en papirkopi, skriv til oss på: Til: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Inkluder din komplette postadresse og spesifiser nøyaktig hvilken kommunikasjon det er du ber om.

OPPDATERING AV KONTAKTINFORMASJON

Du er ansvarlig for å holde e-postadressen din oppdatert slik at vi kan sende deg kommunikasjon elektronisk. Du forstår at hvis vi sender deg en kommunikasjon, men du ikke mottok den fordi den primære e-postadressen vi har registrert er feilaktig, utdatert, blokkert av din tjenesteleverandør eller at kommunikasjonen fanges opp av spamfilteret ditt eller andre sorterings- eller filtreringsverktøy, eller du er på annen måte forhindret fra å motta elektronisk kommunikasjon, så vil vi bli ansett å ha kommunisert dette til deg. Bruk avsnittet «Min profil» på kundeportalen for å holde e-postadressen din oppdatert.

AVSLUTNING/ENDRINGER

Vi forbeholder oss retten til, etter eget forgodtbefinnende, å holde opp med å levere kommunikasjon elektronisk eller å avslutte eller endre vilkårene og betingelsene som vi leverer kommunikasjon etter. Vi vil gi deg varsel om avslutning eller endring slik loven krever det.

Revisjonsdato: Mai 2019