Ingangsdatum: 21 december 2019
Laatst bijgewerkt op: 21 december 2019

Paymentus Corporation (hierna gezamenlijk 'Paymentus', 'wij', 'onze' of 'ons' genoemd) erkent het belang van het beschermen van de door ons verzamelde persoonlijke gegevens van bezoekers en andere individuen of entiteiten ('gebruikers', 'u' of 'uw') die onze websites bezoeken of ons anderszins deze persoonlijke gegevens verstrekken. Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen van gegevens door Paymentus en op uw gebruik van de website www.paymentus.com en andere aan Paymentus gelieerde sites, inclusief de sites die we onderhouden voor onze klanten ('factureerders'), mobiele en andere applicaties, software, communicatie, capaciteiten en services ('services') die toegankelijk zijn op of via enig Paymentus-domein van het hoogste niveau dat ons eigendom is (elk, een 'site' en gezamenlijk, de 'sites'), maar uitgezonderd services die aangeven dat ze worden aangeboden onder een ander privacybeleid. Dit privacybeleid is ook van toepassing op informatie die we rechtstreeks op beurzen of via soortgelijke interacties kunnen verzamelen van vertegenwoordigers van factureerders en anderen.

In ons privacybeleid wordt uiteengezet: (1) welke informatie we verzamelen; (2) waarom we de informatie verzamelen; (3) hoe we de informatie gebruiken; (4) hoe we de informatie mogelijk delen met anderen; en (5) de keuzes die we bieden, inclusief over hoe toegang te krijgen tot informatie en hoe deze te verwijderen. Ons privacybeleid beslaat specifiek de volgende onderwerpen:

Maak uzelf vertrouwd met onze privacypraktijken en laat het ons weten als u vragen heeft. Door de sites te gebruiken, bevestigt u dat u akkoord gaat met dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, vermijd dan uw gebruik van de sites.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u een bericht sturen naar privacy@paymentus.com.

Wanneer dit privacybeleid van toepassing is

Ons privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Paymentus en zijn gelieerde ondernemingen, inclusief enkele partners van Paymentus en services die worden aangeboden op andere sites, maar niet op services die een afzonderlijk privacybeleid hebben waarin dit privacybeleid niet is opgenomen.

Ons privacybeleid is niet van toepassing op services die worden aangeboden door andere bedrijven of individuen, inclusief uw factureerder, producten of sites die mogelijk aan u worden getoond, of andere sites die gelinkt zijn via onze services. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van uw factureerder, van andere bedrijven via welke u mogelijk informatie ontvangt of betalingen doet aan of van uw factureerder, of van andere bedrijven en organisaties die reclame maken voor onze diensten en die mogelijk cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om relevante advertenties weer te geven en aan te bieden.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Door de sites op enigerlei wijze te openen of te gebruiken, gaat u er tevens mee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden voor onze website. Neem de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u niet alle voorwaarden en bepalingen accepteert die deel uitmaken van, of door middel van verwijzing zijn opgenomen in, de gebruiksvoorwaarden, dient u gebruik van de sites te vermijden.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie, inclusief persoonlijke gegevens, om betere diensten te verlenen aan al onze gebruikers en, in het geval van informatie die we verzamelen van individuen die verbonden zijn met onze commerciële klanten of prospects, voor marketingdoeleinden. We gebruiken de term 'persoonlijke gegevens' ter verwijzing naar alle informatie waarmee uw identiteit kenbaar wordt gemaakt of die kan worden gebruikt om u te identificeren. Voorbeelden van veelvoorkomende persoonlijke gegevens zijn: volledige naam, e-mailadres, digitale identiteit, zoals een inlognaam of handle, informatie over uw apparaat en bepaalde metagegevens.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende omstandigheden en gegevenselementen:

Raadpleeg onze Privacyverklaring voor inwoners van Californië voor aanvullende informatie over de gegevens die we verzamelen.

Als u ons of onze serviceproviders persoonlijke gegevens over andere personen verstrekt, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om dit te doen en erkent u dat deze informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens op een onjuiste manier aan ons zijn verstrekt, of als u anderszins uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de informatie die wordt beschreven in het onderdeel 'Contact met ons opnemen' hieronder.

We verkrijgen persoonlijke gegevens uit de volgende broncategorieën:

Cookies & soortgelijke technologieën

Wij en onze partners gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u een van onze sites bezoekt of onze mobiele apps gebruikt, en dit kan onder meer het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën behelzen om uw browser of apparaat te identificeren. We gebruiken deze technologieën ook om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u communiceert met services van onze partners, zoals advertentieservices van onze externe advertentie- en analysepartner Google Analytics en soortgelijke partners.

De technologieën die we gebruiken voor deze automatische gegevensverzameling kunnen onder meer de volgende zijn:

We gebruiken informatie die is verzameld via cookies en andere technologieën om uw gebruikerservaring en de algehele kwaliteit van onze services te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om te zien welke webpagina's u op onze site bezoekt, hoe u door onze site en mobiele apps navigeert en hiermee omgaat, welke website u bezocht voordat u op onze site kwam en waar u naartoe gaat als u onze site verlaat. We kunnen dan statistieken ontwikkelen die ons helpen begrijpen hoe onze bezoekers onze site en mobiele apps gebruiken en hoe we deze verder kunnen verbeteren. We kunnen de informatie die we over u verkrijgen ook op andere manieren gebruiken, in welk geval we hierover specifieke kennisgevingen verstrekken op het moment van verzameling.

Hoe we de gegevens die we verzamelen gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens op een manier die compatibel is met de doeleinden waarvoor deze is verzameld of door u is geautoriseerd en in bepaalde gevallen alleen voor zover toegestaan ​​door uw factureerder, inclusief voor de volgende doeleinden:

Raadpleeg onze Privacyverklaring voor inwoners van Californië voor aanvullende informatie over de gegevens die we verzamelen.

Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Telkens wanneer we persoonlijke gegevens van u verzamelen, kunnen we dit doen op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 1. Uw toestemming voor een dergelijk(e) verzameling en gebruik;
 2. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en u, zoals uw toestemming om onze diensten te gebruiken of uw verzoek om diensten;
 3. Ons legitieme zakelijke belang, inclusief maar niet beperkt tot de volgende omstandigheden waarin het verzamelen of gebruiken van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor:
  • Uitvoering van diensten die zijn aangevraagd door uw factureerder, onze klant;
  • Overplaatsingen binnen de organisatie voor administratieve doeleinden;
  • Productontwikkeling en -verbetering, waarbij de informatieverwerking Paymentus in staat stelt om onze diensten en communicatie te versterken, aan te passen, te personaliseren of anderszins te verbeteren ten behoeve van onze gebruikers en klanten, en om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze sites;
  • Communicatie en marketing, inclusief het verwerken van gegevens ten behoeve van directmarketing, en om de effectiviteit van onze promotiecampagnes en advertenties te bepalen;
  • Opsporing en preventie van fraude;
  • Verbetering van onze cyberbeveiliging, inclusief verbetering van de beveiliging van ons netwerk en onze informatiesystemen; en
  • Algemene bedrijfsvoering en zorgvuldigheid;

Op voorwaarde dat we in elke situatie de noodzaak van verwerking voor het doel afwegen tegen uw privacy- en vertrouwelijkheidsbelangen, en account houdend met uw redelijke verwachtingen, de impact van verwerking en eventuele waarborgen die zijn of kunnen worden aangebracht. We zullen dergelijke verwerking voor ons legitieme zakelijke belang in alle omstandigheden beperken tot wat nodig is voor de doeleinden ervan.

Wat als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Uw verstrekking van persoonlijke gegevens is nodig om bepaalde delen van onze diensten en onze programma's te kunnen gebruiken. Als u dergelijke persoonlijke gegevens niet verstrekt, krijgt u mogelijk geen toegang tot en kunt u mogelijk geen gebruik maken van onze services en/of onze programma's, of delen van onze services en/of onze programma's.

Onze bewaring van uw persoonlijke gegevens

We bepalen de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens op basis van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw verwerkte persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en of we de doelen van verwerking op andere manieren kunnen bereiken, evenals op basis van terzake geldende wettelijke vereisten (zoals geldende verjaringstermijnen).

Bij het verstrijken van de van toepassing zijnde bewaartermijnen worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Als we gegevens om technische redenen niet volledig uit onze systemen kunnen verwijderen, zullen we passende maatregelen nemen om verder gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen.

Delen van persoonlijke gegevens

Paymentus kan uw persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden bekendmaken aan uw factureerder, commerciële providers en vertrouwde zakenpartners, waaronder voor het verifiëren van uw identiteit, om onze naleving van de terzake geldende wetgeving en betalingsnetwerkregels mogelijk te maken wanneer u een betaling doet of toegang tot uw accounts registreert, om uw betalingsinstructies te verwerken, om u aanvullende kanalen aan te bieden voor ontvangst van informatie over uw facturen of om betalingen te doen, of om onze services te testen of te verbeteren. Wanneer we om deze redenen persoonlijke gegevens bekendmaken, gaan we een contract aan dat het doel beschrijft en vereist dat de ontvanger die persoonlijke gegevens vertrouwelijk houdt en voor geen enkel doel gebruikt, behalve voor de doeleinden die in het contract zijn vermeld. We kunnen ook persoonlijke gegevens verstrekken aan overheidsinstanties en in verband met gerechtelijke of administratieve procedures zoals vereist of toegestaan ​​door de terzake geldende wetgeving, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten of de rechten van anderen te verdedigen of te doen gelden. Als we een nieuwe gelieerde entiteit oprichten, worden overgenomen door of fuseren met een andere organisatie, of als vrijwel al onze activa worden overgedragen aan een andere organisatie, zijn persoonlijke gegevens van onze gebruikers veelal een overgedragen bedrijfsmiddel. Wanneer Paymentus zelf of vrijwel al onze activa worden overgenomen, kunnen persoonlijke gegevens van onze gebruikers een van de overgedragen activa zijn.

In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke gegevens bekendgemaakt voor een of meer zakelijke doeleinden:

We geven uw persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden door aan de volgende categorieën externe partijen:

In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben we geen persoonlijke gegevens verkocht.

Uw rechten en keuzes

Mogelijk hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, voor zover hierin wordt voorzien door de lokale wetgeving. We zullen u toegang geven tot uw persoonlijke gegevens zoals vereist door de terzake geldende wetgeving. Als de gegevens onjuist zijn, proberen we u manieren te bieden om deze snel bij te werken of te verwijderen - tenzij we de gegevens moeten bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. U kunt, voor zover vereist door de terzake geldende wetgeving, een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Om uw privacy te helpen beschermen en de veiligheid te handhaven, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang geven tot de gegevens.

Externe links

De sites kunnen links bevatten naar webpagina's die worden beheerd door andere partijen dan Paymentus. Wij hebben geen controle over dergelijke externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of andere praktijken van dergelijke websites. Deze websites en services hebben mogelijk hun eigen privacybeleid, waaraan de gebruiker is onderworpen zodra hij via de link naar de externe website gaat. Paymentus raadt elke gebruiker met klem aan om de voorwaarden en het beleid van de externe partij te controleren.

Internationale overmaking

We kunnen, direct of indirect via externe entiteiten wereldwijd, de gegevens die u verstrekt, inclusief uw persoonlijke gegevens, verwerken, opslaan en overdragen zoals in dit privacybeleid is beschreven. De informatie en persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen met name worden overgedragen naar en opgeslagen op een locatie buiten uw rechtsgebied. Het kan ook worden verwerkt door voor ons werkend personeel buiten uw rechtsgebied of voor een van de organisaties die in dit privacybeleid worden beschreven in het kader van de activiteiten die in dit privacybeleid worden beschreven. Door uw informatie en persoonlijke gegevens via de sites in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. We hebben commercieel redelijke technische en organisatorische procedures ingesteld om de informatie en persoonlijke gegevens die we op de sites verzamelen te beschermen.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Paymentus heeft administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ingesteld die zijn ontworpen om de persoonlijke gegevens van de gebruiker en andere informatie te beschermen tegen onopzettelijk(e), onwettig(e) of ongeautoriseerd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. We gebruiken bijvoorbeeld commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling, firewalls en Transport Layer Security-software (TLS) of Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) om persoonlijke gegevens te beschermen.

Paymentus verzamelt accountgegevens voor betaling of krediet, en Paymentus zal de gegevens uitsluitend gebruiken voor voltooiing van de taak waarvoor de accountgegevens werden verstrekt of zoals anderszins bepaald in dit privacybeleid.

Kinderen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van bezoekers beneden de 16 jaar. Als een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kan een ouder of voogd van dat kind contact met ons opnemen om de gegevens uit onze administratie te laten verwijderen. Als u denkt dat we mogelijk gegevens hebben van een kind jonger dan 16 jaar in het toepasselijke rechtsgebied, kunt u contact met ons opnemen via privacy@paymentus.com. Als we te weten komen dat we onopzettelijk de persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind onder de 16, of een vergelijkbare minimumleeftijd die geldt in het betreffende rechtsgebied, zullen we stappen ondernemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

'Do Not Track'-signalen

Paymentus volgt zijn gebruikers niet in de loop van de tijd en op externe websites om gerichte advertenties aan te bieden en reageert daarom niet op Do Not Track (DNT)-signalen. Sommige sites van externe partijen volgen echter wel uw browse-activiteiten wanneer ze u inhoud aanbieden, waardoor ze de inhoud die ze aan u presenteren kunnen aanpassen. Als u dergelijke sites bezoekt, kunt u mogelijk via uw browserinstellingen cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën blokkeren en verwijderen, waarmee u de gegevensverzameling via deze technologieën voorkomt.

Gebruik van e-mail

Door een e-mailadres te verstrekken op Paymentus-sites of voor Paymentus-services, gaat u ermee akkoord dat we contact met u kunnen opnemen in geval van wijzigingen in dit privacybeleid, om u kennisgevingen met betrekking tot de service te verstrekken of, als u de informatie anders dan in verband met het doen van een betaling aan uw factureerder hebt verstrekt, om u informatie te geven over onze evenementen, uitnodigingen of gerelateerde educatieve informatie.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigingen ondergaan. We zullen uw rechten met betrekking tot informatie die onder dit privacybeleid wordt verzameld niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming beperken. We zullen eventuele wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, in geval van significante wijzigingen, mogelijk een prominentere kennisgeving verstrekken (inclusief, voor bepaalde diensten of programma's, een e-mailbericht over wijzigingen in het privacybeleid).

Contact met ons opnemen

Als u specifieke vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of door ons te schrijven op het onderstaande adres:

Stuur een e-mail naar: privacy@paymentus.com

Stuur een mail naar ons adres:

Paymentus Corporation
Ter attentie van: Privacy Policy Inquiry
13024 Ballantyne Corporate Place
Suite 400
Charlotte, NC 28277
USA

Privacyverklaring voor inwoners van Californië

De volgende informatie wordt verstrekt aan inwoners van Californië om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA') en andere Californische privacywetten en maakt deel uit van het privacybeleid van Paymentus, waarvan de rest hier kan worden bekeken. Alle termen die in de CCPA zijn gedefinieerd, hebben bij gebruik in deze verklaring dezelfde betekenis.

Wat we verzamelen

We hebben gedurende de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonlijke gegevens van consumenten verzameld, afhankelijk van hoe een consument onze services gebruikt.

Categorie Soorten identificators die we verzamelen
A. Identificators Voor- en achternaam, postadres, unieke persoonlijke identificator, online identificator, IP-adres, e-mailadres, accountnummer voor facturen die u controleert of betaalt.
B. Categorieën persoonlijke gegevens vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e)). Naam, handtekening, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer, bankaccountnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer, medische of ziektekostenverzekeringsinformatie.
D. Commerciële informatie Factuurbetalingsgeschiedenis, informatie over verbruik van nutsvoorzieningen
F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit. Informatie over de interactie van een consument met een website, toepassing of advertentie.

Hoe we de gegevens die we verzamelen gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens op een manier die compatibel is met de doeleinden waarvoor deze is verzameld of door u is geautoriseerd en in bepaalde gevallen alleen voor zover toegestaan ​​door uw factureerder, inclusief voor de volgende doeleinden:

Categorie Het doel van verzameling

Identificators

Categorieën persoonlijke gegevens vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80 (e)).

Commerciële informatie.

 • Om u diensten te verlenen;
 • Om onze sites en diensten te presenteren, te beheren, te onderhouden, te beveiligen, toegang hiertoe te verlenen of deze te personaliseren, en om te reageren op gebruikers en hen te ondersteunen;
 • Om onze sites en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen;
 • Om met u te communiceren over uw facturen van of uw betalingsverplichtingen aan uw factureerder;
 • Om vertrouwde zakenpartners in staat te stellen informatie aan u te verstrekken over uw factuur van, of betalingsverplichtingen aan, uw factureerder en uw betaling van die facturen of verplichtingen te helpen regelen;
 • Om gegevensanalyses en testen uit te voeren, inclusief analyse van siteactiviteit;
 • Voor het onderzoeken van mogelijke fraude en/of pogingen om ons of onze gebruikers of klanten schade te berokkenen of andere schendingen van de gebruiksvoorwaarden of voor het afdwingen van naleving van deze voorwaarden, onze betalingsautorisatievoorwaarden of dit privacybeleid, en om geschillen op te lossen;
 • Om te voldoen aan alle geldende wettelijke vereisten en de regels van betalingsnetwerken;
 • Om u te informeren over diensten en producten die beschikbaar zijn bij Paymentus of uw factureerder;
 • Om inhoud, promotie, sweepstake-competities, enquêtes, peilingen of andere sitefuncties aan te bieden en te beheren;
 • Om anderszins te voldoen aan het doel waarvoor de informatie is verstrekt.

Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit.

 • Om toegang te verlenen tot, en ter beveiliging van, onze sites en services; inclusief om gebruikers te authentiseren;
 • Om u diensten te verlenen;
 • Om inhoud, promotie, sweepstake-competities, enquêtes, peilingen of andere sitefuncties aan te bieden en te beheren;
 • Om de gebruikerservaring met onze site en services te begrijpen en te verbeteren;
 • Ter ondersteuning van de andere hierboven genoemde vormen van gebruik.

Specifieke rechten voor inwoners van Californië

Krachtens de California Consumer Privacy Act hebben inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe inwoners van Californië die rechten kunnen uitoefenen en worden de rechten van Californiërs beschreven.

Als u een inwoner van Californië bent en ervoor kiest uw rechten uit te oefenen, kunt u:

 1. Hiertoe per e-mail een verzoek indienen, via privacy@paymentus.com, of
 2. Bellen naar (800) 420-1663 om uw verzoek in te dienen.

Na ontvangst van uw verzoek bevestigen wij de ontvangst ervan per e-mail of, als u geregistreerd bent in ons klantenportaal, mogelijk door middel van een aan u gerichte boodschap in het portaal. Om uw privacy te helpen beschermen en de beveiliging te waarborgen, kunnen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang tot de informatie geven. In sommige gevallen, zoals bij een verzoek om verwijdering van persoonlijke gegevens, zullen we mogelijk eerst afzonderlijk bevestigd willen krijgen dat u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens daadwerkelijk verwijderen, voordat we uw verzoek uitvoeren.

We zullen binnen vijfenveertig (45) dagen op uw verzoek reageren. Als we meer tijd nodig hebben, zullen we u schriftelijk informeren over de reden en de tijdsduur. We zullen u ons schriftelijk antwoord naar uw keuze per post of elektronisch toesturen.

In sommige gevallen kan ons vermogen om deze rechten voor u te waarborgen afhangen van onze verplichtingen om persoonlijke gegevens te verwerken ten behoeve van beveiliging, veiligheid, fraudepreventie, naleving van regelgevings- of wettelijke vereisten, zoals hieronder vermeld, of omdat verwerking noodzakelijk is om de diensten aan u te leveren. Indien dit het geval is, zullen we u naar aanleiding van uw verzoek specifieke details verstrekken.

Hieronder geven we een verdere beschrijving van de specifieke rechten die inwoners van Californië kunnen hebben onder de California Consumer Privacy Act.

 1. Recht op toegang tot uw gegevens. U heeft het recht om te verzoeken dat we bepaalde informatie aan u verstrekken over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande 12 maanden. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen we u het volgende aan u bekendmaken:
  • De categorieën persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.
  • De categorieën bronnen voor de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.
  • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van die persoonlijke gegevens.
  • De specifieke persoonlijke gegevenselementen die we over u hebben verzameld.
  • De categorieën externe partijen waarmee we die persoonlijke gegevens delen.
  • De specifieke persoonlijke gegevenselementen die we hebben vrijgegeven voor een zakelijk of commercieel doel, de categorieën persoonlijke gegevens identificerend die elke categorie van ontvangers over u heeft verkregen.
  Alle geboden openbaarmakingen hebben uitsluitend betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van uw verzoek. In het antwoord dat we geven, lichten we ook toe waarom we niet aan een verzoek kunnen voldoen, indien dit van toepassing is.
 2. Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft recht op een 'draagbare' kopie van de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt. Dit betekent in het algemeen dat u het recht hebt om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens die op onze servers/in onze IT-omgeving zijn opgeslagen, verplaatsen, kopiëren of verzenden naar de servers/IT-omgeving van een andere serviceprovider.
 3. Recht op verwijdering van uw gegevens. U heeft het recht om ons te vragen de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld en bewaard, te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd, verwijderen we uw persoonlijke gegevens uit onze administratie (en geven onze serviceproviders opdracht om deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is.

We kunnen uw verwijderingsverzoek weigeren als het bewaren van de informatie voor ons of onze serviceproviders noodzakelijk is om: