Fizetés engedélyezésének feltételei &
E-szignó közlése és beleegyezésről szóló közlemény


Üdvözöljük a Paymentus Corporation („Paymentus”, „mi” vagy „minket”) által biztosított biztonságos számlafizetési technológia szolgáltatásban. Engedélyezett szolgáltatója vagyunk annak a vállalatnak („számlázó”), amelynek Ön fizetést fog teljesíteni. Ha Ön ezt a szolgáltatást igénybe veszi ennek és bármely jövőbeli fizetésnek a teljesítésére, azzal Ön elfogadja a jelen feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket. Önnek meg kell őriznie e feltételek elektronikus vagy nyomtatott példányát.

Visszatérítési politika: Normál körülmények között a fizetésekre nincs visszatérítés.

Adatvédelmi szabályzat:  Az Ön adatai biztonságban vannak, és a fizetési tranzakciók feldolgozására, valamint az Adatvédelmi szabályzatban előírtak szerint kerülnek felhasználásra.

Egyéb fizetési lehetőségek: Ön tudomásul veszi, hogy számlázója más módokon is lehetővé tette a számlája kifizetését, például postai úton, vagy egyes esetekben személyesen, amelyek olcsóbbak is lehetnek, mint a mi szolgáltatásunk, és hogy a szolgáltatásunk igénybevétele önkéntes, és az Ön kényelme érdekében kínáljuk.

A Paymentus nem végez követelésbeszedési tevékenységet: Ön kijelenti, hogy fizetése nem valamely, a Paymentus által indított követelésbehajtási tevékenységre válaszul történik, és hogy a Paymentus nem járt el szállítóként, eladóként, kereskedőként vagy bérbeadóként az Ön által a számlázójától kapott semmilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében. Ha úgy gondolja, hogy az Ön számlájára vonatkozóan követelés-behajtási tevékenységeket hajtottunk végre, Ön vállalja, hogy rajtunk keresztül végzett fizetési tranzakcióját azonnal megszakítja.

Szöveges és előre rögzített üzenetek: A jelen feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a Paymentus és az Ön számlázója bármilyen célból felhívhatja vagy szöveges üzenetet küldhet Önnek, korlátozás nélkül ideértve bármely telefonszámot, amelyet a Paymentusnak vagy a számlázójának megadott, bármilyen célból, ideértve az Ön számlájával és a számlázója által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információk nyújtását is. Ön beleegyezik abba, hogy a Paymentus vagy az Ön számlázója ezeket a hívásokat vagy szöveges üzeneteket más módszerek mellett automatikus telefonos tárcsázási rendszer, illetve mesterséges vagy előre rögzített hang felhasználásával intézheti. Üzenet- és adatátviteli díjak merülhetnek fel. Ön elfogadja, hogy az ezen üzenetekhez való hozzájárulásának visszavonásához értesítenie kell számlázóját azon a számon, amelyet számlázója ügyfélszolgálati célból megad („Ügyfélszolgálati Telefonszám”), az Ön helyzetétől függő útmutatás megadása céljából. Ha Ön visszavonja beleegyezését, előfordulhat, hogy nem használhat bizonyos fizetési csatornákat vagy szolgáltatásokat.

Engedélyezés: ACH fizetések esetén a fizetés teljesítése érdekében a kijelölt gombra kattintva, illetve a fizetést más módon engedélyezve Ön meghatalmazza a Paymentus vállalatot, hogy egyszeri ACH terhelést kezdeményezzen az Ön által megjelölt bankszámlán a „Fizetési összeg” összegében (közvetlenül a számlázó vállalat által terhelve). Ha „Szolgáltatási díj” is fel van sorolva, akkor Ön egyben engedélyez egy egyszeri ACH terhelést is ebben az összegben, amelyet a Paymentus a technológiai platformjának használatáért számít fel. Ön tudomásul veszi, hogy mivel ez elektronikus tranzakció, ezeket az összegeket akár már a mai napon is le lehet vonni a bankszámlájáról, kivéve ha későbbi dátumot adott meg.

Ha későbbi dátumot adott meg az ACH fizetésre, és törölni kívánja a fizetést (legfeljebb 24 órával korábban), akkor ezt megteheti úgy, hogy felhívja számlázóját az Ügyfélszolgálati Telefonszámon.

Kártyás fizetés esetén, ha a kijelölt gombra kattintva teljesíti a fizetést, vagy más módon engedélyezi a fizetést, azzal Ön vállalja, hogy kifizeti az egyes fizetések teljes összegeként feltüntetett összeget („Felszámított Teljes Összeg”) a kártyakibocsátóval kötött, azon kártyára vonatkozó megállapodásnak megfelelően, amelynek adatait megadta. Minden meghatalmazás az Ön hitelkártyájára vagy betéti kártyájára vonatkozó megállapodások hatálya alá tartozik. A kártyával történő fizetési műveletek csak akkor teljesülnek, miután a hitelkártya-társaságtól sikeres hitelesítés érkezik a Felszámított Teljes Összegre.

A legtöbb esetben Ön egy sort fog látni a kártyáján vagy a bankszámlakivonatán – a Felszámított Teljes Összeget. Ez az összeg magában foglalja a Szolgáltatási Díjat (ha felszámításra kerül), abban az összegben, amelyet a fizetés teljesítése előtt közöltünk Önnel. Bizonyos esetekben két sort láthat, az egyik a Fizetési Összeget, a másik pedig a Szolgáltatási Díjat tartalmazza.

Fizetési információk mentése: Ha úgy dönt, hogy fizetési adatait későbbi felhasználásra elmenti, akkor az Ön kérésére ezek felhasználásra kerülnek a számlázójának történő jövőbeni fizetésekhez mindaddig, amíg ezeket az adatokat megőrzi. Ha bármilyen olyan módosítást hajtunk végre a jelen feltételekben, amelyek kihatással vannak a mentett információk felhasználására, mi közzétesszük az új feltételeket weboldalunkon, vagy e-mailben elküldjük azokat Önnek.

Választottbíráskodás: A választottbíráskodással kapcsolatos alábbi rendelkezések csak a Paymentus és az egyesült államokbeli magánszemélyek között fennálló követelésekre vonatkoznak.

A szolgáltatásaink igénybevételével, illetve egy számlázónak vagy más ügyfelünknek történő fizetéssel kapcsolatosan köztünk és valamely magánszemély (ebből a célból, egy ember) között felmerülő vitát („Vita”) kötelező és kötőerejű választottbíráskodás útján kell rendezni, amelyet a Nemzeti Választottbíróság és Közvetítő (National Arbitration and Mediation, „NAM”) bonyolít le saját átfogó vitarendezési szabályai és eljárásai (Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedures, „Szabályok”) alapján. Vita nem folytatható le csoportos perlés formájában vagy más képviseleti alapon, és egyik fél sem törekszik a választottbírósági eljárás összehangolására vagy más személy által indított másik eljárással való összevonására. A választottbíró köteles az alkalmazandó anyagi jogot követni, és nincs jogosultsága arra, hogy ettől a jogtól eltérjen. Hacsak jogszabály nem tiltja, a választottbíró dönti el, hogy mi tartozik a választottbíráskodás hatálya alá. Ezt a megállapodást a szövetségi választottbírósági törvény, a 9 U.S.C. § 1 és azt követő cikkei szabályozzák, és minden ítélet végleges és kötelező érvényű, és ítéletként beírható bármely illetékes bíróságnál. Ha a NAM nem hajlandó választottbíróként eljárni vagy nem érhető el, a felek vagy a bíróság másik választottbírót választ a szövetségi választottbírósági törvénynek megfelelően. A Szabályok egy példánya írásban elkérhető a NAM címén (990 Stewart Ave., 1st Fl., Garden City, NY, 11530) vagy letölthető webhelyéről a www.namadr.com címen. Ha a jelen bekezdés bármely részét érvénytelennek találják, a maradék érvényes marad.

A felelősség korlátozása: Ön elfogadja, hogy jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában a késedelemért, a kézbesítés elmulasztásáért, az alulfizetésért vagy a nem fizetésért fennálló felelősségünk az Ön tranzakciójának feldolgozásáért fizetett díjra korlátozódik. A Paymentus semmilyen esetben sem felel semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű kárért. Ön elfogadja továbbá, hogy a Paymentus nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amennyiben nem dolgoz fel tiltott harmadik felektől származó tranzakciókat.

Tiltott használat: A Paymentus nem fogad el fizetést harmadik fél fizetőktől. A Paymentus technológiai platformot csak a Paymentus számlázóinak ügyfelei használhatják. Harmadik fél kereskedelmi fizetőknek és/vagy fizetésösszesítőknek kifejezetten tilos fizetést benyújtaniuk a Paymentus technológiai platformon keresztül, és más módon sem használhatják a Paymentus technológiai platformot, legyen az webalapú, IVR vagy CSR felület. A Paymentus technológiai platform használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön („Fizető”) (i) a Paymentus egyik számlázójának ügyfele; (ii) a számlát a saját nevében, illetve a Fizető alkalmazottjaként vagy rokonaként fizeti; és (iii) nem használja a Paymentus technológiai platformot és/vagy az elektronikus számlázási és fizetési szolgáltatásokat a Fizető nevében ügynöki vagy más harmadik fél jogviszony alapján, vagy kereskedelmi haszonszerzés céljából. Ön tudomásul veszi, hogy ezen szavatosságok bármely megsértése a jelen Megállapodás lényeges megsértését jelenti. A Paymentus fenntartja a jogot, hogy érvénytelenítse a harmadik fél ügynökségektől teljesített kifizetéseket, Ön pedig vállalja a következőket: (i) megtéríti a Paymentusnak a bankközi díjakat, a kereskedői díjakat, valamint az összes egyéb költséget és díjat, beleértve a Paymentus belső költségeit, amelyek az Ön általi költségek kutatásához és összeállításához kapcsolódnak, amelyek a jelen feltételeket sértő fizetési tranzakció feldolgozása során felmerültek, és (ii) megtéríti a Paymentus számára a jelen megállapodás Ön általi megsértéséből eredő minden egyéb károkat, költségeket, díjakat, kiadásokat és ügyvédi díjakat.

Jogszabályoknak való megfelelés: Ön minden egyes fizetéskor kijelenti és szavatolja, hogy a Paymentus technológiai platform Ön általi használata nem sért a pénzmosással vagy bármilyen más jogellenes tevékenységgel kapcsolatos semmilyen jogszabályt, törvényt vagy rendelkezést. A Paymentus technológiai platform – korlátozás nélkül beleértve a webhelyeket, IVR rendszereket és CSR interfészeket – a Paymentushoz tartozik. Az ezen platformokban található összes szellemi tulajdon a Paymentus tulajdonában van. Továbbá Ön vállalja, hogy a platformot kizárólag adósság megfizetésére használja, és nem használ és nem vezet be a Paymentus technológiai platformra semmilyen automatizált programot, automatizált fizetési paradigmát vagy eszközt, például robotot, pókot vagy webkaparót semmilyen okból, korlátozás nélkül beleértve a számlák fizetésének, a platform lemásolásának vagy a platformról más információk megszerzésének céljából.

Irányadó jog: A szövetségi jogszabályok által korlátozott vagy előírt mérték kivételével Delaware állam jogszabályai – a kollíziós elvek figyelembevétele nélkül – irányadóak a jelen feltételek és kikötések értelmezésére, valamint az Ön és a Paymentus közötti esetleges követelésekre vagy vitákra.

Változások a Szerződési Feltételekben: Időről időre módosíthatjuk a jelen feltételeket és kikötéseket különféle okokból, beleértve a szolgáltatásainkban bekövetkezett változásokhoz és a jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodást, vagy más üzleti okokat. A változtatásokat vagy módosított feltételeket itt tesszük közzé, ezért rendszeresen olvassa el ezt az oldalt. A legtöbb esetben a változtatások csak a közzétételük után legalább tíz (10) nap eltelte után lépnek hatályba. Kivételt képez az új szolgáltatások vagy funkciók hozzáadása, vagy a jogi okokból végrehajtott változtatások, amelyek azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet az új vagy módosított feltételekkel, akkor hagyja abba szolgáltatásunk használatát.

Az alábbi kiegészítő feltételek érvényesek, ha Ön ügyfélportálunkat vagy ügyfélszolgálati telefonközpontjainkat használja fizetések ütemezéséhez vagy teljesítéséhez

Azzal, hogy megadja és elküldi nekünk a kért információkat, Ön felhatalmaz minket a számlázója nevében, hogy elektronikus terheléseket („E-csekkek”) bocsássunk ki az Ön bankjának, vagy megterheljük az Ön betéti vagy hitelkártyáját (attól függően, hogy Ön milyen információt adott meg nekünk) vagy egyszeri fizetéssel, vagy a fizetési ütemterv beállításakor Ön által elfogadott ütemterv szerint. Ez feljogosít minket arra, hogy csekket mutassunk be az Ön bankjának vagy megterheljük az Ön bankkártyáját vagy hitelkártyáját (ezek mindegyike: „átutalás”) a számlája kifizetése, valamint bármely szolgáltatási díj érvényesítése érdekében (ha ilyen felszámításra került), annak megfelelően, ahogyan Ön utasított minket egyszeri fizetés vagy ütemezés alapján. Az Ön felelőssége, hogy a számláján elegendő pénz álljon rendelkezésre, amikor az e-csekket bemutatják a pénzügyi intézményének, vagy amikor a betéti kártyáját megterhelik.

Szolgáltatásunkat használhatja arra, hogy kifizesse számlázóját csekkszámlájáról vagy megtakarítási számlájáról, vagy azt hitel- vagy betéti kártyájára terhelje, az Ön által kért összegekben, napokon vagy ütemezés szerint. Adott esetben maximális teljesíthető fizetés közlésére kerül sor, amikor Ön engedélyezi vagy beütemezi a fizetést. Minden fizetés tartalmazza a Szolgáltatási díjat (ha felszámításra kerül) abban az összegben, amely Önnel közlésre került, mielőtt benyújtja az egyszeri fizetésre szóló engedélyt vagy a fizetési ütemtervet. Bármely szolgáltatási díj külön fizetésként megjelenhet az Ön bankszámláján vagy kártyakivonatán. Amennyiben valamelyik fizetési nap hétvégére vagy ünnepnapra esik, akkor az adott fizetés végrehajtható a következő munkanapon. Ez a meghatalmazás mindaddig hatályban marad, amíg Ön nem törli azt ugyanazon módszerrel, amellyel egyszeri fizetést engedélyez vagy ütemtervet hoz létre, az Ügyfélszolgálati Telefonszám felhívásával vagy bármilyen más módon, amelyet erre a célra biztosítunk. Ütemezett fizetés esetén a lemondási kérelemnek a következő ütemezett fizetési dátum előtt legalább 3 munkanappal be kell érkeznie. Jövőbeni dátumú egyszeri fizetés esetén a lemondási kérelemnek legalább 24 órával az ütemezett fizetési dátum előtt be kell érkeznie. Ha azonban az engedély visszavonása után Ön fizetési kérelmet nyújt be, akkor úgy tekintjük, hogy újra megadta ezt az engedélyt. A „munkanap” a hétfőtől péntekig tartó időszakot jelenti, kivéve az ünnepnapokat.

Kiegészítő feltételek, amelyek csak egyesült államokbeli magánszemélyek által, elsődlegesen személyes, családi vagy háztartási célokra használt számlákról kiadott e-csekkekre vagy betéti kártya átutalásokra vonatkoznak

Ha ütemezett fizetéseket állít be, akkor 10 napos előzetes írásbeli értesítést kap tőlünk vagy számlázójától, ha az átutalás összege eltér az előző átutalás összegétől. Ez az értesítés lehet a havi számlája vagy egy külön értesítés, amely tartalmazza a következő átutalás összegét és dátumát, amely – ellenkező rendelkezés hiányában – a számla esedékességi dátuma lesz.

Ha Ön az átutalás ütemezése előtt legalább 3 munkanappal elrendeli számlázója számára a fizetés leállítását, és a számlázó ezt nem teszi meg, akkor Ön megtéríttetheti a közvetlenül okozott károkat.

Ha nem teljesítjük az Ön számlájáról történő átutalást időben vagy az Önnel kötött megállapodásunknak megfelelő összegben, akkor felelősséggel tartozunk a közvetlenül Önnek okozott károkért. Van azonban néhány kivétel. Nem leszünk felelősek például a következő esetekben:

(1) Ha a mi hibánkon kívül nincs elegendő pénz az Ön számláján az átutaláshoz.

(2) Ha az átutalás meghaladná az Ön folyószámlahitelének hitelkeretét.

(3) Ha a szolgáltatásunkhoz való hozzáféréshez Ön által használt módozatok nem működtek megfelelően, és az átutalás indításakor Ön tudott a meghibásodásról, vagy annak bekövetkezése ütemezve volt.

(4) Ha a mi befolyásunkon kívül eső körülmények (például tűz vagy áradás) megakadályozzák az átutalást, az általunk tett észszerű óvintézkedések ellenére.

(5) Lehetnek más kivételek is, amelyek szerepelnek a számlázó és Ön által kötött megállapodásban.

A titoktartás nagyon fontos számunkra. Az Ön által végrehajtott vagy engedélyezett átutalásokról tájékoztatást fogunk adni a számlázójának. Ezenkívül információkat közlünk harmadik felekkel:

(i) ha ez szükséges az átutalások teljesítéséhez, vagy

(ii) annak érdekében, hogy számlájának meglétét és állapotát igazoljuk harmadik fél, például hiteliroda vagy kereskedő felé, vagy

(iii) kormányzati szervek vagy bíróságok végzéseinek teljesítése érdekében, vagy

(iv) Adatvédelmi szabályzatunkban vagy az Ön számlázója adatvédelmi szabályzatában előírtaknak megfelelően; vagy

(v) ha Ön írásbeli engedélyt ad nekünk.

Számlázója látja el az ügyfélszolgálati feladatokat az Ön számlázónál tartott fiókjai vonatkozásában. Ha úgy gondolja, hogy az Ügyfélportálhoz tartozó felhasználói nevét és jelszavát elveszítette vagy ellopták, hívja az Ügyfélszolgálati Telefonszámot, és azonnal változtassa meg jelszavát. Ha az elvesztésről vagy ellopásról való értesülése után ezt 4 munkanapon belül elmondja számlázójának, akkor legfeljebb 50 dollárt veszíthet, ha valaki az Ön hitelesítő adatait az Ön engedélye nélkül felhasználta átutalás engedélyezésére. Ha Ön NEM mondja el ezt számlázójának az elvesztésről vagy ellopásról való értesülése után 4 munkanapon belül, és mi be tudjuk bizonyítani, hogy megakadályozhattunk volna valakit abban, hogy az Ön engedélye nélkül átutalást engedélyezzen, ha Ön szólt volna a számlázójának, akkor Ön akár 500 USD összeget is veszíthet.

Továbbá ha bankszámlakivonatán olyan átutalások láthatók, amelyeket nem Ön hajtott végre vagy engedélyezett, azonnal szóljon a számlázójának. Ha a kivonat Önnek való elküldését követő 90 napon belül nem szól a számlázójának, előfordulhat, hogy a 90 nap elteltével nem fog visszakapni minden elvesztett pénzt, ha mi be tudjuk bizonyítani, hogy megakadályozhattuk volna, hogy valaki átvegye a pénzt, ha Ön időben szólt volna a számlázójának. Ha alapos ok (például hosszú utazás vagy kórházi tartózkodás) akadályozta Önt abban, hogy szóljon a számlázójának, az időtartamok meghosszabbodnak.

A SZOLGÁLTATÁSUNKON KERESZTÜL VÉGZETT TRANZAKCIÓKKAL KAPCSOLATOS MINDEN KÉRDÉST A SZÁMLÁZÓJÁHOZ KELL INTÉZNIE, ÉS NEM AHHOZ A BANKHOZ VAGY MÁS PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYHEZ, AHOL A SZÁMLÁJÁT VEZETI. Mi a számlafizetési szolgáltatásért, valamint az Ön számlázójával együttműködve az átutalásokkal kapcsolatos tranzakciókban felmerülő hibák megoldásáért vagyunk felelősek.

Hívja fel számlázóját az Ügyfélszolgálati Telefonszámon, vagy írjon a számlázójának a számlázó által megadott címre a lehető leghamarabb, ha úgy gondolja, hogy a szolgáltatásunkon keresztül végzett bármilyen számlafizetéssel kapcsolatos információ, amely megjelenik a bankszámlakivonatában, a számlázója fiókadataiban, vagy a mi rendszerünkön keresztül elérhető vagy a nyugtán lévő információ hibás, vagy ha további információra van szüksége a rendszerünkön keresztül történt bármely számlafizetésről. Legkésőbb 90 napon belül szólnia kell a számlázójának azt követően, hogy Ön megkapta az ELSŐ bankszámlakivonatot, amelyen a probléma vagy hiba megjelent.

(1) Közölje számlázójával az Ön nevét és ügyfélszámát (ha van).

(2) Írja le a hibát vagy az átutalást, amelyben bizonytalan, és a lehető legvilágosabban magyarázza el, miért gondolja azt, hogy ez hiba, illetve miért van szüksége további információkra.

(3) Közölje számlázójával a feltételezett hiba összegét dollárban.

Ha szóban mondja el mindezt a számlázójának, akkor számlázója megkövetelheti, hogy panaszát vagy kérdését 10 munkanapon belül írásban küldje el a számlázójának.

10 munkanapon belül azt követően, hogy Ön szólt a számlázójának, a számlázója együttműködik velünk annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hiba, és az esetleges hibákat azonnal kijavítja. Ha azonban nekünk vagy számlázójának több időre van szüksége, akkor akár 45 napot is igénybe vehet a panaszának vagy kérdésének kivizsgálása. Ha úgy döntünk, hogy így teszünk, akkor számláján 10 munkanapon belül jóváírjuk azt az összeget, amelyet Ön hibásnak tart, hogy Ön ezt a pénzösszeget használhassa azon idő alatt, amelyet a vizsgálatunk elvégzése igénybe vesz. Ha mi vagy számlázója arra kérjük Önt, hogy írásban küldje meg panaszát vagy kérdését, és 10 munkanapon belül nem kapjuk meg ezt, akkor előfordulhat, hogy nem írjuk jóvá a számláját.

A vizsgálatunk befejezése után 3 munkanapon belül közöljük Önnel az eredményeket. Ha úgy döntünk, hogy nem történt hiba, mi vagy számlázója írásos magyarázatot küldünk Önnek. Ön kérheti a vizsgálat során felhasznált dokumentumok másolatát.

Mi nem küldünk Önnek olyan rendszeres kimutatást, amely felsorolja a szolgáltatásunk használatával teljesített fizetéseket, azonban fizetési előzményeit megtekintheti az Ügyfélportálon. A tranzakciók megjelennek a bankja vagy más pénzügyi intézménye által kiadott kivonaton. Ha bármilyen kérdése van a tranzakciók bármelyikével kapcsolatban, hívja fel számlázóját az Ügyfélszolgálati Telefonszámon.

E-szignó közlése és beleegyezésről szóló közlemény

A jelen E-szignó közlése és beleegyezésről szóló közlemény („Közlemény”) minden tőlünk érkező kommunikációra vonatkozik. Az Ön által tőlünk kapott minden elektronikus kommunikáció „írásbelinek” minősül. Ha fizetési módot regisztrál nálunk, vagy a Paymentus platformot használja fizetések ütemezésére, Ön beleegyezik a jelen Közleménybe, és megerősíti, hogy hozzáféréssel rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő hardverhez és szoftverhez. Ha nem ért egyet a jelen Közlemény bármelyik feltételével, ne regisztráljon fizetési módot és ne ütemezzen fizetéseket.

A JELEN DOKUMENTUM HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KOMMUNIKÁCIÓ

Ebbe beletartozhat többek között minden olyan közlés és kommunikáció, amelyet szolgáltatásainkkal kapcsolatban nyújtunk Önnek, például: (i) szerződési feltételek, adatvédelmi nyilatkozatok vagy közlemények és ezek bármilyen változása; (ii) tranzakciók nyugtái és visszaigazolásai; (iii) számlák és a számlázó által küldött egyéb kommunikáció; és (iv) ügyfélszolgálati kommunikáció („Kommunikáció”).

A KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSÉNEK MÓDSZEREI

Kommunikációt küldhetünk Önnek e-mailben vagy oly módon, hogy hozzáférhetővé tesszük azt a webhelyeken, mobil webhelyeken, kioszkokban és más eszközökön, amelyekhez Ön hozzáférhet szolgáltatásaink használata során (ideértve az online, e-mailben vagy szöveges üzenetben rendelkezésre bocsátott „hiperlinkeket”). A Kommunikáció biztosítható PDF formátumban vagy más fájlformátumban, és megtekinthető lesz könnyen elérhető böngésző szoftverek segítségével.

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

Az összes lehetséges elektronikus kommunikációhoz való hozzáférés és azok megőrzése érdekében rendelkeznie kell a következőkkel:

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Ön ingyenesen visszavonhatja a jelen Közlemény feltételeihez való hozzájárulását, ha ír nekünk a következő címre: Attn: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Ha visszavonja hozzájárulását, azzal törölni fog minden ütemezett automatikus fizetést.

PAPÍRALAPÚ NYILVÁNTARTÁSOK ELÉRHETŐSÉGE

A Kommunikációt a Paymentus nem bocsátja rendelkezésre papíralapú példányban. Bizonyos dokumentumok papíralapú példányai a számlázójától megkaphatók. Kérjük, további információkért lépjen kapcsolatba számlázójával. Ön bármilyen KommunikációRÓL kérhet papíralapú példányt, mi pedig az Ön rendelkezésre bocsátunk egy papíralapú példányt (és észszerű díjat számíthatunk fel), ha papíralapú példány rendelkezésre áll. Papíralapú példány igényléséhez írjon nekünk a következő címre: Attn: E-Sign, Paymentus Corporation, 13024 Ballantyne Corporate Place, Suite 450, Charlotte, NC 28277. Kérjük, adja meg teljes levelezési címét, és adja meg pontosan, hogy melyik Kommunikációt kéri.

ELÉRHETŐSÉGI ADATOK FRISSÍTÉSE

Ön felelős azért, hogy e-mail-címe naprakész maradjon, hogy elektronikus úton tudjunk Kommunikációt küldeni Önnek. Ön tudomásul veszi, hogy ha mi Kommunikációt küldünk Önnek, de azt nem kapja meg, mert az elsődleges e-mail-címe helytelen, elavult, a szolgáltatója blokkolta, vagy ha a Kommunikációt a spamszűrő vagy más válogató vagy szűrő eszköz elfogja, vagy ha Ön egyéb okból nem képes elektronikus Kommunikációt fogadni, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy mi átadtuk Önnek a Kommunikációt. Kérjük, az Ügyfélportál „Saját profil” szakaszában tartsa naprakészen az e-mail-címét.

FELMONDÁS / VÁLTOZÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint abbahagyjuk a Kommunikáció elektronikus úton történő nyújtását, illetve felmondjuk vagy megváltoztassuk a Kommunikáció nyújtásának feltételeit. A jogszabályok előírása alapján értesítést fogunk küldeni Önnek a felmondásról vagy a változásról.

Felülvizsgálat dátuma: 2019. május